Thứ Tư 01.02.2023
Người Lấy Làm Lạ Vì Họ Không Tin

Hôm nay, Chúa Giêsu trở về quê hương Nagiarét nhưng người ta đã không tin nhận Người.

Thứ Tư Tuần IV – Mùa Thường Niên

Hr 12,4-7.11-15 • Tv 102,1-2.13-14.17-18a (Đ. x. c.17) • Mc 6,1-6

 

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Người Lấy Làm Lạ Vì Họ Không Tin

Hôm nay, Chúa Giêsu trở về quê hương Nagiarét nhưng người ta đã không tin nhận Người. Vào ngày Sabbat, người Do Thái tập hợp tại hội đường và Đền Thờ để cầu nguyện và nghe Lời Chúa. Cũng nơi đây Đức Giêsu hiện diện và dạy họ như một người có uy quyền. Thánh Augustinô nói “Qua cầu nguyện, chúng ta nói chuyện với Thiên Chúa; qua Lời Chúa, chính Thiên Chúa đang nói với chúng ta”. Dù vậy, điều quan trọng là phải nhận ra dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Ở đây, người Do Thái nơi quê hương của Giêsu không nhận ra Người là Con Thiên Chúa có uy quyền trong giảng dạy Lời Chúa và qua các phép lạ. Nên dù Thiên Chúa ở sát bên họ, dù các dấu chỉ của Ngài đang diễn ra thì họ cũng không thể nhận biết. Vì vậy, họ không nhận được ơn ích nào mặc cho họ rất ngoan đạo và tuân giữ Lề Luật cách nghiêm túc. Chúa Giêsu đã không thể làm dấu lạ nào tại quê hương mình. Người ngạc nhiên về quan điểm tôn giáo và lối thực hành tôn giáo của những người ở đây.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Nhạy bén trước dấu chỉ Chúa tỏ cho con.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam