Thứ Sáu 25.11.2022
Dấu Chỉ Ngày Chúa Đến

Thứ Sáu Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo – Lễ nhớ

Kh 20,1-4.11 – 21,2 • Tv 83,3.4.5-6a và 8a (Đ. Kh 21,3b) • Lc 21,29-33

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Dấu Chỉ Ngày Chúa Đến

Ngày thứ Sáu cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội trình bày cho chúng ta hình ảnh của ngày cánh chung, ngày cuối cùng, ngày tận số, ngày kết thúc của vũ trụ, của phận người, và ngày đó sẽ như thế nào? Sẽ có những kẻ vui mừng, và cũng sẽ có những kẻ sầu khổ.

Tín hiệu của tiết trời báo cho chúng ta những khoảng thời gian cụ thể trong một năm. Mọi sự Chúa dựng nên đều tuân theo một quy luật tự nhiên của nó. Hoa có mùa, trái có vụ. Cây vả đến mùa thì ra hoa kết trái, cứ dấu này, người ta biết mùa hè đã đến gần.

Chúa Giêsu mượn hình ảnh cây vả đâm chồi nảy lộc để gói ghém niềm vui tràn trề của một mùa mới sắp đến: Thời kỳ đâm chồi nảy lộc để sinh hoa trái hầu được cứu độ trong ngày Chúa đến… Sự hiện diện của Chúa Giêsu là dấu chỉ triều đại nước Thiên Chúa đã xuất hiện. Đó là niềm vui cho những tâm hồn ngay chính. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đón nhận ơn Chúa trong cuộc sống. Nhạy bén với những dấu chỉ hiện tại. Hướng lòng về những chuyện tương lai. Hãy ngẩng cao đầu trong tư thế tỉnh thức và chờ đợi để đón nhận ơn Chúa, vì ngày cứu độ đã gần tới. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sống Lời Chúa: Lấy lời Chúa là ngọn đèn soi bước tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam