Thứ Năm 24.11.2022
Anh Hùng Tử Đạo

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam

Lễ Trọng

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 • Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.5) • Rm 8,31b-39 • Lc 9,23-26

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 03 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Anh Hùng Tử Đạo

Chúng ta cảm thấy gì khi dâng lễ 117 thánh tử đạo hôm nay? Thực ra, nhờ lòng trung thành và sự can đảm của họ mà đức tin của Giáo Hội Việt Nam luôn vững chắc, tình yêu vượt lên Thập giá luôn thể hiện, niềm hy vọng Nước Thiên Chúa đưa chúng ta và thế giới vào vinh quang và ánh sáng vĩnh cửu.

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Máu của các thánh tử đạo đang chảy vào trong thân xác yếu đuối của chúng ta để linh hồn luôn mạnh mẽ trung thành với Đức Kitô. Tertulianô khi nhìn lại những năm Giáo Hội bị bách hại và sau đó những cuộc trở lại đạo hàng loạt, ngài đã viết: “Những hạt máu của những vị tử đạo là những hạt giống làm nảy sinh ra những Kitô hữu khác”.

Chúng ta hãnh diện, luôn tạ ơn, và quyết tâm sống không hổ thẹn với tổ tiên chúng ta. Hãy sống như thánh Phaolô đã viết: “Trong mọi thử thách, chúng ta sẽ toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta… Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô Chúa chúng ta”. (Rm 8,35-39). Amen.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Chúng ta cũng có thể tử đạo ngay cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam