Thứ Sáu 12.08.2022
Có Được Rẫy Vợ, Rẫy Chồng?

Thứ Sáu Tuần XIX – Mùa Thường Niên

Thánh Gioan Phanxica Chantal, nữ tu – Lễ nhớ

Ed 16, 1-15. 60. 63 • Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 • Mt 19, 3-12

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

Suy niệm
Có Được Rẫy Vợ, Rẫy Chồng?

“Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Trong thế giới đa thê, người vợ có khi sống như các nàng hậu. Luật Môsê thời Chúa Giêsu bị thoái hóa vì lòng dạ con người, vì bỏ qua Lời Thiên Chúa trong Sách Sáng thế: “…Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, … cả hai sẽ thành một xương một thịt”.

Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của người Pharisêu, nhân danh lề luật. Mạc khải Thiên Chúa đưa vợ chồng về sự thật hiệp thông, vì cả hai thành một thân thể theo hình ảnh Thiên Chúa. Chân lý đó không những khẳng định bình đẳng nam nữ, nhưng còn đưa con người đến đức ái. Trong mọi thời đại, không có bình đẳng giữa con người nếu thiếu vắng đức tin và bác ái. Vì đó chính là hy vọng của toàn thể nhân loại đang bị cuốn theo dục vọng cá nhân. Chúng ta có thể thốt lên như các môn đệ: “thà đừng lấy vợ còn hơn”. Ôi còn đâu hy vọng thế giới tương lai! Hôn nhân Công giáo sẽ thăng hoa trong hạnh phúc nếu con người biết đặt mình trong thánh ý Thiên Chúa.

Lm. Phêrô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Nhờ sự chung thủy với nhau, bạn có thể là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa (GLHT số 1648).

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam