Thứ Tư,19.01.2022
Đừng Cản Lối Chúa

Thứ Tư Tuần II – Mùa Thường Niên

1 Sm 17,32-33.37.40-51 • Tv 143,1.2.9-10 (Đ.c.1a) • Mc 3,1-6

2021.12.16 TN02T4

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đừng Cản Lối Chúa

Người Pharisêu chống đối Đức Giêsu về việc chữa lành trong ngày Sabbat. Với người Do Thái, ngày Sabbat là “ngày nghỉ”, nhưng nghỉ để làm gì? Các kinh sư đã giải thích tỉ mỉ với 39 điều cấm làm trong ngày Sabbat, nhưng quên đi ý nghĩa chính: ngày dành để lo việc Chúa. Họ khẳng định: “làm điều lành” là “cấm chữa bệnh trong ngày Sabbat”. Ngược lại, Đức Giêsu xác quyết: ” làm điều lành: là “cứu lấy cuộc sống”, và “làm điều dữ” là “cầm giữ cuộc sống” của người khác bằng những quy định hình thức của Luật. Có thể người Pharisêu đúng một số chi tiết trên phương diện lý thuyết, nhưng lại sai trên phương diện thực hành. Còn Đức Giêsu cho thấy mọi quy định không có gì khác hơn là giúp người ta làm sáng Danh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Các bài Phúc Âm kế tiếp nhau trong tuần này cho thấy Đức Giêsu quan tâm đến con người toàn diện qua việc tha thứ cho tội nhân, chữa bệnh và trừ quỷ, đồng bàn với người thu thuế và tội lỗi, ăn tiệc chứ không phải ăn chay để có cơ hội tiếp cận với người thấp hèn nhất. Chúa gỡ bỏ các rào cản để thi ân giáng phúc cho tha nhân, còn chúng ta thì sao? Có khi nào chúng ta ngăn đường cản lối làm cho ân sủng Chúa không đến được với anh chị em đồng loại?

Lm. Guise Ngô Ngọc Khanh, OFM.

Sống Lời Chúa: Đặt tinh thần bác ái với tha nhân cao hơn mọi thứ luật lệ và quy định trong cuộc sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 3