Thứ Năm,20.01.2022
Dân Chúng Đi Theo Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần II – Mùa Thường Niên

Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo và thánh Sêbastia nô, tử đạo – Lễ nhớ

 1 Sm 18,6-9;19,1-7 • Tv 55,2-3a.9-10ab.10c-11.12-13 (Đ.c.5bc) • Mc 3,7-12

2021.12.16 TN02T5

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô

7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Dân Chúng Đi Theo Chúa Giêsu

Phép rửa của Gioan Tẩy Giả ở dòng sông Giođan nhắc nhớ sự hoán cải mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí Tích Thánh Tẩy. Chúng ta đã chịu phép rửa “trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13). Lý tưởng của hiệp nhất là trở nên một thân thể biết yêu thương nhau để thế gian tin vào Chúa Kitô. Phúc Âm nói có nhiều người đi theo chúa Giêsu và Người đã đón tiếp tất cả, không trừ một ai. Chúng ta cần có tinh thần này trong suốt “Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu”. Tôi lịch sử chống lại một trong những thông điệp căn bản của Hội Thánh là phá đi sự hiệp nhất. Và khi lưu tâm đến giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn tín hữu hoặc nhóm các Kitô hữu, chúng ta tự hỏi: chúng ta thực sự làm nên một thân thể không? Mối tương quan hiệp nhất của chúng ta có là động lực cho sự hoán cải đối với những ai còn ở xa Hội Thánh không? Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha “để tất cả nên một… Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con”. Đây quả thật là thách đố lớn. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng tất cả được ăn cùng một tấm Bánh để làm nên một thân thể. Và khi đón nhận ân sủng của Chúa, chúng ta cũng bị đòi buộc sống những cử chỉ của sự hiệp nhất với những người khác như hòa hợp, cảm thông, đón tiếp, tha thứ. 

Maria Thiên Hương.

Sống Lời Chúa: Để sống hiệp nhất, trước hết tôi phải có Chúa ở trong lòng .

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 3