Thứ Tư, 08.09.2021
Sự Cao Cả Của Mẹ

Thứ Tư, 08.09.2021
Sự Cao Cả Của Mẹ

Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria – Lễ Kính

Mk 5,2-5a • Tv 12,6ab.6cd • Mt 1,1-16.18-23

Lời Chúa

✠ Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; 14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 

Sống Lời Chúa:
Sự Cao Cả Của Mẹ

Nhà soạn kịch Môlie đã viết một vở hài kịch thâm thuý TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG, mô tả những người mới giàu, học đòi làm những người quý tộc một cách ngu ngốc, ngô nghê, kệch cỡm, diễn tuồng, quý tộc một cách rởm đời, giả dối, thiếu giá trị đích thực của cá nhân. Xã hội chúng ta cũng sản sinh ra những người tự cho là “thượng lưu”, chỉ giàu tiền nhưng thật nghèo về nhân cách, thấp hèn nhưng tưởng là sang, lọ lem nhưng tưởng mình là công chúa. Các báo lá cải thuật lại những câu chuyện sinh nhật của những người giàu mới, chỉ với một cụm từ thô thiển “hoành tráng”, và bao khách mời đồng loã phô trương sự vô duyên tâm hồn và ánh sáng giả tạo bề ngoài.

Đức Trinh Nữ đã dạy cho chúng ta sự cao sang quý phái: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Mẹ là nữ hoàng cao trọng không ai sánh bằng chỉ vì Mẹ chân thật nội tâm, khiêm tốn, kín đáo, và tin tưởng, hy vọng vào Thiên Chúa. Mẹ tin Lời Ngài hứa, Mẹ phó thác hoàn toàn cho Đấng tối cao. Vinh quang của Mẹ chính là sự vâng phục tuyệt đối: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Thiên sứ nói” (Lc 1,38). Cuộc đời Mẹ được đan dệt với những lắng nghe và thi hành thánh ý: từ máng cỏ đến thập giá của Chúa Giêsu.

Ngày chúng ta chào đời là ngày vui của cha mẹ, người thân và bạn bè. Hãy sống như Mẹ Maria để xứng đáng là con cái Chúa.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sỹ

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn biết lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa như Mẹ.

Quyết tâm: Chăm chú lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1