Thứ Ba, 07.09.2021
Bậc thang giá trị

Thứ Ba, 07.09.2021
Bậc thang giá trị

Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Cl 2,6-15 • Tv 144,1-2.8-9.10-11 (Đ. c.9b) • Lc 6,12-19

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca.

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Bậc thang giá trị

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha để tuyển chọn mười hai Tông đồ nhắc cho chúng ta nhìn lại bậc thang giá trị của cuộc đời.

Trong cương vị của một người con, trước những việc quan trọng, Chúa Giêsu luôn tìm đến với Cha như để trao đổi; để lắng nghe tiếng Cha; để được Chúa Cha hướng dẫn với một niềm tin tưởng, phó thác, không thắc mắc, nghi ngờ. Chúa Giêsu đã trở nên người Tôi Trung trọn hảo của Chúa Cha trong sự hy sinh đến cùng. Ngài là mẫu gương tuyệt hảo về việc lắng nghe và thực thi ý Chúa Cha; điều này cho chúng ta thấy được vị trí của Chúa Cha trong cuộc đời Chúa Giêsu. Phần chúng ta chắc chắn khi được hỏi về bậc thang giá trị, một cách nhanh chóng và dễ dàng, chúng ta có thể trả lời là: Chúa – tha nhân – chính mình. Tuy nhiên, thực tế chúng ta có chạy đến với Chúa để được Ngài hướng dẫn trong cuộc sống? Hay chúng ta còn kiêu ngạo, tự dựa vào sức mình để rồi khi gặp khó khăn, thất bại, chúng ta lại chán nản, buồn rầu, thất vọng và than trách Chúa, Chúng ta cần phải chất vấn chính mình: tôi đã thực sự để Chúa làm chủ cuộc đời mình chưa?

Nt. Mary Phạm Nguyễn, MTGXL

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

 

Hits: 1