31 Tháng Bảy, 2021

Thứ Năm, 17.06.2021
Lời Nguyện Kết Nối Yêu Thương

Thứ Năm, 17.06.2021
Lời Nguyện Kết Nối Yêu Thương

Tuần XI – Mùa Thường Niên

2 Cr 11,1-11 • Tv 110,1-2.3-4.7-8 (Đ. c.7a) • Mt 6,7-15

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm

Khi cầu nguyện, lòng người vươn lên với Chúa. “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. Chúa thật xa và cũng thật gần. Chúa xa như trời cao và Chúa gần bên ta như người cha. Cha nói cho con nghe những ý định của mình, con muốn thể hiện ý cha trong đời con. Tình Cha yêu con đã kết nối đất trời khi con thành tâm đem kế hoạch trời cao về nơi đất thấp… “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Trời cao hoà quyện nơi đất thấp làm cho những gì dưới đất được hoà quyện với nhau, người với người kết nối qua tình Cha bao la, người thương người khi người cảm nhận được tình Cha thương ta. Cùng nhau bỏ qua những phiền lòng vì nhận ra rằng Cha vẫn mãi quên đi những lỗi lầm mà người đời xúc phạm đến Cha. Cha tha cho con, để con cũng biết tha. Cha vẫn tha, Cha mãi mãi tha, cho con động lực để tha hoài, để yêu thương hoài. Khi con tha thì lòng con hoan ca, con hoà quyện những chất thể trong con. Tâm an hoà, thân tâm hoà quyện, lòng người lại muốn vươn cao, cao hơn nữa và cứ muốn cao hơn, cho trời đất hoà quyện chặt hơn, cho tình người mãi thương nhau hơn…

Lm. Gio-an Lê Quang Việt MVGT

Sống Lời Chúa: Để tâm hồn con thắm đượm tình Cha.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 0