Thứ Năm, 10.06.2021
Sự Công Chính Của Môn Đệ

Thứ Năm, 10.06.2021
Sự Công Chính Của Môn Đệ

Tuần X – Mùa Thường Niên

2 Cr 3,15 – 4,1.3-6 • Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. x. c.10b) • Mt 5,20-26

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm

Kinh sư và người biệt phái là những người thông thạo Thánh Kinh và giữ luật nghiêm nhặt. Họ là thành phần ưu việt trong xã hội Do Thái thời đó vì kiến thức cao rộng, tư cách chuẩn mực cũng như có nhiều công đức, xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng. Thế mà Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ phải ăn ở công chính hơn những người đó. Tại sao vậy?

Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm can, mọi cõi lòng, “không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa” (Mc 12,14). Chúa biết những ai kiêu căng, hời hợt thường ưa chuộng hình thức, thích được tiếng khen. Chúa hiểu rõ những kẻ “thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, …” là những người mưu đồ chiếm đoạt tiền của người khác (x. Mc 12,38-40).

Sự công chính của môn đệ Chúa hệ tại ở sự chân thành, khiêm hạ, chấp nhận mình yếu hèn tội lỗi để hoàn toàn phó thác, trông cậy vào Chúa, là biết sống tinh thần của luật chứ không nệ luật hình thức. Là môn đệ Chúa, đồng nghĩa với việc luôn xét mình mỗi ngày về những việc mình làm, những lời mình nói, xem mình có nhỏ bé đi để Chúa được lớn lên hay không.

Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Thắng

Sống Lời Chúa: Sống ngay chính vì Chúa thấu suốt mọi sự.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 3