Thứ Năm 28.09.2023
Hêrôđê Tìm Cách Gặp Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần XXV – Mùa Thường Niên

Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo – Lễ nhớ

Kg 1,1-8 • Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b (Đ. c.4a) • Lc 9,7-9

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

7 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Hêrôđê Tìm Cách Gặp Chúa Giêsu

Ông này là ai? Là câu hỏi khiến Hêrôđê phân vân sau khi nghe một loạt những giả thiết về con người Chúa Giêsu: “Kẻ thì bảo Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại” (Lc 9,18-19). Chính từ những dư luận đồn đoán trên khiến Hêrôđê tìm cách gặp Chúa.

Chúng ta không tìm cách gặp Chúa theo kiểu Hêrôđê, nhưng hãy nỗ lực tìm gặp bằng được Chúa trong đời sống thường ngày … Câu hỏi về căn tính của Chúa Giêsu không đơn giản là câu hỏi điều tra, tín điều hay là chú giải Kinh Thánh, cũng không phải là câu trả lời cho những người đến hỏi Chúa Giêsu hoặc tìm xem Kinh Thánh nói gì về Chúa. Đây là một câu hỏi về đời sống! Toàn bộ lịch sử, Kinh Thánh hoặc tín điều chúng ta nói về con người Chúa Giêsu, chúng ta chỉ là mình khi biết chấp nhận đi trên đường Chúa đã chỉ cho. Vậy hãy nỗ lực tìm gặp cho bằng được Chúa Giêsu. Hãy mở lòng mình ra đón lấy Chúa Giêsu để lời Người đổi mới cách sống của chúng ta, và sự hiện hữu của chúng ta trở nên lời đáp trả cho những người chung quanh. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sống Lời Chúa: Mỗi người chúng ta nên đặt câu hỏi Chúa Giêsu là ai đối với tôi?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam