Thứ Bảy 18.03.2023
Công Chính Trong Việc Cầu Nguyện

Thứ Bảy Tuần III – Mùa Chay

Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Hs 6,1-6 • Tv 50,3-4.18-19.20-21ab (Đ. x. Hs 6,6) • Lc 18,9-14

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 26 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Công Chính Trong Việc Cầu Nguyện

Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của Mùa Chay Thánh 2023 – Mùa Sám Hối qua việc tích cực thực hành ba lời dạy của Chúa Giêsu: bố thí, cầu nguyện và ăn chay (Phúc Âm thứ Tư lễ Tro).

Phúc Âm hôm nay giúp chúng ta tái khám phá vai trò quan trọng của việc cầu nguyện, nhất là sự công chính trong việc cầu nguyện. Nhờ đó, người tín hữu ngày càng tiến gần hơn đến việc sám hối và đổi mới đời sống trong Mùa Chay. Sự công chính trong việc cầu nguyện được Phúc Âm Luca minh định qua các hành vi khiêm nhường của người thu thuế như sau:

Trước tiên, với hành vi “đứng xa xa” vì người thu thuế ý thức được mình đang dơ bẩn do tội lỗi và hôi hám vì vướng mùi thế tục. Kế đến, qua thái độ “không dám ngước mắt lên trời” bởi người ấy nhận ra mình có tội và bất xứng. Sau cùng, cử chỉ “đấm ngực mà nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” đã nói lên lòng sám hối chân thành đòi buộc người thu thuế đi đến hành động diễn tả lòng sám hối cách công khai. Quả thật, “trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!” (Tv 5,6). Trước một Thiên Chúa toàn năng và thánh thiện tuyệt đối, tất cả chúng ta phải thú nhận mình là tội nhân. Cho nên, chính thái độ khiêm tốn trong việc cầu nguyện giúp chúng ta trở nên công chính trước nhan Chúa. Mùa Chay Thánh không còn nhiều, ước mong mọi tâm hồn sẽ được ơn sám hối và hoán cải nhờ lời cầu nguyện cách công chính của chúng ta.

Lm. Marcô Phạm Hải

Sống Lời Chúa: Tích cực rèn luyện cách công chính, nhờ ý thức mình là kẻ tội lỗi và các tâm hồn tội lỗi đang cần lời cầu nguyện của ta.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1