Thứ Ba, 17.05.2022
Thầy Ban Bình Anh Của Thầy Cho Anh Em

Thứ Ba Tuần V – Mùa Phục Sinh

 Cv 14,19-28 • Tv 144,10-11.12-13ab.21 (Đ. x. c.10b và 11a) • Ga 14,27-31a

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

30 “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thầy Ban Bình Anh Của Thầy Cho Anh Em

Hôm nay, Chúa Giêsu nói trực tiếp về Thánh giá: Chúa để lại bình an của Người, nhưng giá phải trả cho bình an đó là thập giá thương đau của Người và sau đó là sự trở về cùng Chúa Cha. Trên Thánh Giá, Chúa đóng đinh sự chết và nỗi sợ hãi vào đó. Khi Người sống lại, Người vinh thắng chúng. Và bình an mà Chúa tặng ban sẽ không phải là bình an kiểu thế gian, nghĩa là vẫn còn sợ hãi và sự chết, bình an tạm bợ và chóng qua. Giữa lúc “Thủ lãnh thế gian đang đến”, lúc Người đối diện với cực hình, lúc các môn đệ cũng sợ hãi, lúc đêm tối bao phủ thì cũng lúc đó Người quyết định để lại bình an và ban bình an. Bình an đó là chính Người sẽ ở lại với với các môn đệ. Các môn đệ chắc không hiểu hành động này, chúng ta chắc cũng không nhận ra sự bình an của Chúa giữa lúc biến cố và tai ương. Dù vậy, bình an của Chúa vẫn ở đó, làm cho chúng ta can đảm hơn giữa những thách thức mà can đảm bước ra khỏi đó: “Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!”. Lạy Chúa, xin giúp con biết mở ra và yêu chuộng bình an của Chúa.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Mở tâm hồn ra với Chúa mỗi ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

 

Hits: 3