Thứ Hai, 16.05.2022
Người Thầy Tuyệt Vời

Thứ Hai Tuần V – Mùa Phục Sinh

Cv 14,5-18 • Tv 113B,1-2.3-4.15-16 (Đ. x. c.1) • Ga 14,21-26

2022.03.22-PS05T2.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Người Thầy Tuyệt Vời

Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi trong đời sống thường ngày: “Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều”.

Ngay từ thuở ấu thơ, chúng ta đã cắp sách đến trường để thu nhận các kiến thức từ thầy cô. Lớn lên, ta học ở trường đời. Mỗi hiểu biết về Thiên Chúa, về con người, về vạn vật hay về chính mình đều rất ích lợi nên ta cần học hỏi mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, hình như nhiều người tín hữu lại quên mất Chúa Thánh Thần là Người Thầy tuyệt vời được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu. Ngài là thần chân lý sẽ dạy chúng ta về sự thật toàn diện. Biết bao nhà bác học nổi tiếng trên thế giới nhờ gắn bó với Chúa Giêsu và kết hợp với Chúa Thánh Thần đã cống hiến cho nhân loại các phát minh và khám phá diệu kỳ của họ. Ta có thể đọc thấy điều này trong tiểu sử của các nhà khoa học như Albert Einstein, Issac Newton, Galileo Galilei, Thomas Edison, Louis Pasteur, Marie Curie, André – Maria Ampère, Alessandro Volta …

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn gắn bó với Chúa và thở được Thần Khí của Người. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Sống Lời Chúa: Can đảm tuân giữ Luật Chúa để gia đình được Thiên Chúa chúc phúc.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 1