Thứ Hai,17.01.2022
Bên Ngoai Và Bên Trong

Thứ Hai Tuần II – Mùa Thường Niên

Thánh An tôn, viện phụ – Lễ nhớ

 1 Sm 15,16-23 • Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b) • Mc 2,18-22

2021.12.16 TN02T2

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô

18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Bên Ngoài Và Bên Trong

Bài đọc I dạy rõ bản chất của việc tế tự: biểu tỏ mối tương quan thờ phượng nội tâm với Thiên Chúa qua những lễ nghi bên ngoài. Vì thế, những lễ nghi bên ngoài chỉ có ý nghĩa khi diễn đạt nội tâm chân thành trong lòng người. Bài Phúc Âm dạy rõ bản chất của việc ăn chay: biểu tỏ nỗi khát vọng gặp Chúa trong tâm hồn qua sự đói khát của thân xác. Vì thế, ăn chay là phương tiện bề ngoài, niềm vui nội tâm gặp gỡ Chúa mới là chủ đích của việc ăn chay. 

Tế tự và chay tịnh là hai thực hành bên ngoài của đời sống tôn giáo, biểu đạt lòng tôn sùng và khát vọng Thiên Chúa tự nội tâm. Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, vì thế khi đã gặp Người, Kitô hữu được sống trong niềm vui bất tận, không cần ăn chay hay tế tự. Tuy nhiên, đời Kitô hữu còn pha trộn giữa “gặp Chúa” và “xa Chúa”, vì lòng người còn đổi thay và phận người bất toàn. Vì thế, Kitô hữu vẫn cần ăn chay và có cả một mùa chay để tìm gặp Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm vui nội tâm nhờ tìm gặp Chúa trong đời thường. Amen!

LM. Phaolô Nguyễn Thành Sang.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm không xa Chúa là một lựa chọn kèm theo thách thức nhưng tâm hồn luôn bình an.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 3