Thứ Tư, 05.05.2021
Kết Hợp

Thứ Tư, 05.05.2021
Kết Hợp

Lời Chúa

Cv 15,1-6 • Tv 121,1-2.3-4a.4b-5 (Đ.c.10b và 11a) • Ga 15,1-8

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: 1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

Đức Giê-su dùng hình ảnh cây nho để nói lên mối tương quan giữa Người với dân, và đồng thời cũng nói lên thực tại Nước Trời  ngang qua hình ảnh cây nho và cành nho. Hôm nay, Người cũng dùng hình ảnh đó để nói lên sự gắn bó và hệ quả trong tương quan giữa Người với ta. Người ví mình là cây nho, chúng ta là cành nho. Đồng thời, Người cũng tiên báo, muốn được sinh hoa trái thiêng liêng, ắt phải cắt tỉa những cành ích kỷ, vụ lợi, giả hình, kiêu ngạo, gian dối bất công…, để từ đó nảy thêm những cành nho mới và sinh ra hoa trái chân thực, nhân từ, bao dung, khiêm nhường, từ bi nhân hậu…

Cắt tỉa luôn kéo theo những cơn đau làm ta nhụt chí và trì hoãn. Nhưng nào có ai thành công khi sống trì hoãn; nào có ai loan báo Tin Mừng thành công khi nhụt chí? Kết hợp với Chúa như cành nho với thân nho là biết cậy vào ơn Chúa để nuôi sống đời Ki-tô hữu như cành nho sống nhờ cây nho.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con mãi mãi được gắn bó với Chúa để được ơn cứu chuộc và chia sẻ hoa trái cứu chuộc đó cho anh chị em xung quanh.

Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Sống Lời Chúa: Tôi đã bắt đầu một công việc cùng Chúa không?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 2