Thứ Ba, 04.05.2021
Để Chúa Dẫn Dắt

Thứ Ba, 04.05.2021
Để Chúa Dẫn Dắt

Lời Chúa

Cv 14,19-28 • Tv 144,10-11.12-13ab.21 (Đ.c.10b và 11a) • Ga 14,27-31a

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

Bình an của Thầy Giê-su gắn liền với nỗi đau Thập Giá. Bình an này giúp ta đối diện với những thách đố trong đời, cho ta trải nghiệm từ nỗi sợ của sự chết đến phút giây vui mừng của Phục Sinh. Chính Thầy Giê-su đã vượt qua điều này và trong bối cảnh của Tin Mừng hôm nay, Người mời gọi ta “đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi”.

Trong năm đặc biệt về thánh Giu-se, chúng ta nhớ lại lời này: “Hỡi Con vua Đa-vít, đừng sợ” (Mt 1.20). Cũng như thánh Giu-se, chúng ta vẫn sợ nhưng vững tin vào Ý Chúa. Thánh ý của Ngài vẫn lớn hơn ý định của chúng ta, đừng sợ để Chúa dẫn lối đời ta.

Kế hoạch của Ngài vẫn hoạt động, ngay trong lúc ta tưởng chừng như bế tắc. Sẵn sàng bước đi theo Chúa nghĩa là tin rằng Ngài có thể hành động cả khi chúng ta thất vọng. Ngài cũng dạy chúng ta khi ở giữa những thử thách của cuộc đời, chúng ta “đừng sợ” để Chúa dẫn lối đời ta. Thông thường các bạn trẻ muốn nắm bắt mọi sự, nhưng tầm nhìn của Chúa vượt xa tầm nhìn của ta. “Thiên Chúa lớn hơn lòng chúng ta, và Ngài biết mọi sự” (1 Ga 3,20).

Lm. Gio-an Lê Quang Việt

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con bình an của Chúa.

Sống Lời Chúa: Nhiệt huyết tông đồ của tôi ở mức nào?.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 0