Thứ Hai, 11.02,2019 – Một Thiên Chúa Thiện Hảo

Đức Me Lộ Đức, lễ cầu cho các bệnh nhân
St 1,1-19 • Tv 103 • Mc 6, 53- 56

Lời Chúa

“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Sống Lời Chúa: Một Thiên Chúa Thiện Hảo

Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp (St 1,10)

Có lẽ tất cả chúng ta đều có suy nghĩ, thậm chí đó chỉ là những khoảnh khắc qua đi rất nhanh, rằng cái xấu đã thắng và những giá trị tốt đẹp đã thua. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chiến đấu với sự dữ. Thiên Chúa để cho chúng ta gặp những thử thách. Thế nhưng, ngay cả khi con người gặp những điều đau khổ nhất thì đó cũng là điều tốt, bởi vì khi chúng ta vượt qua được những thử thách đó, đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Tất cả chúng ta đã có lúc gặp những điều khiến mình nản chí và mất niềm tin. Tuy nhiên, ngay cả khi phạm tội, chúng ta vẫn hướng về Thiên Chúa. Người luôn cảm thấy vui vì chúng ta biết chạy đến với Người mỗi khi chúng ta chiến đấu với sự dữ và những khó khăn.
Nếu tin vào những lời trong sách Sáng Thế chép lại: mọi sự Thiên Chúa tạo nên đều tốt đẹp, thì chúng ta cũng tin rằng mình là thụ tạo tốt đẹp được Thiên Chúa dựng nên. Thiên Chúa thật sự muốn chúng ta tốt đẹp. Sứ vụ của chúng ta là nhìn vào bản thân mình và những người xung quanh, nhận ra kẻ thù và cố gắng nhìn họ qua lăng kính của Thiên Chúa.

Terence Hegarty

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 0