Thứ Ba, 12.02.2019 – Luật Chúa – Luật Người

Tuần V Mùa Thường Niên
St 1,20 -2,4a • Tv 8 • Mc 7, 1- 13

Lời Chúa:

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: ‘Hãy thảo kính cha mẹ’, và ‘ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử’. Còn các ngươi thì lại bảo: ‘Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)’, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Luật Chúa – Luật Người

“Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi…” (Mc 7,8)

Mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong những môi trường khác nhau. Môi trường đó hình thành những phong tục tập quán mang bản sắc riêng mà mỗi cá nhân cần bảo vệ, tuân giữ như một bản luật. Điều này không ai có thể bác bỏ. Tuy nhiên với mỗi Kitô hữu được sinh ra từ bí tích Rửa Tội mà chỉ dừng lại ở việc tuân giữ những điều này thôi thì cuộc sống thật tầm thường. Vì những gì là phong tục tập quán hay gọi là truyền thống thì có thể thay đổi theo thời gian, đó chỉ là những hình thức bên ngoài và việc giữ luật lại trở thành gánh nặng. Những người Pharisêu và kinh sư trong Tin Mừng hôm nay đã bị Chúa Giêsu lên án là những người đạo đức giả “dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6).
Điều Thiên Chúa cần nơi con người là lòng yêu mến và hoàn toàn tự do, chứ không phải là sự ép buộc phải sống và tuân giữ luật Chúa. Vì khi tuân giữ luật Chúa trong tự do với lòng yêu mến thì mới có giá trị và trổ sinh hoa trái thiêng liêng cần cho ơn cứu độ. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình qua việc tuân giữ những điều Chúa dạy: tham dự thánh lễ Chúa Nhật, ăn chay, làm việc bác ái… chúng ta đã làm bằng thái độ và tâm tình nào?

Nt. Maria Phạm Nguyễn, MTGXL

Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức mình là công dân Nước Trời, được thuộc trọn về Chúa. Để từng ngày biết sống và thực hành điều Chúa dạy.
Quyết tâm: Tuân giữ luật Chúa với lòng yêu mến.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1