Thứ Tư, 25.03.2020 – Sống đẹp lòng Chúa

Tuần IV Mùa Chay.
LỄ TRUYỀN TIN  – Lễ trọng
Is 7,10-14 • Tv 39,7-8a.8b-9.10.11 • Dt 10,4-10 • Lc 1,26-38

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Sống đẹp lòng Chúa

“Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa.” (Lc 1,30)

Nhìn vào thực trạng xã hội, từ nhỏ đến lớn, từ cấp dưới đến cấp trên, bình dân đến trí thức… ai cũng muốn sống hạnh phúc và thành công. Có người sống ngay thẳng để đạt ước mơ, nhưng cũng có người lươn lẹo, mánh khoé để lấy lòng hay mua chuộc để đạt được những điều tốt đẹp theo cách của họ.

Một em học sinh lớp một xin tiền ba mẹ mua qua tặng cô giáo. Ba mẹ em hỏi tại sao con muốn mua quà tặng cô giáo? Em trả lời rằng: vì hôm qua con thấy bạn con được cô giáo hôn khi bạn tặng quà cho cô ạ! Tuy mới học lớp một nhưng các em biết cách để làm “hài lòng” thầy cô giáo, lớn lên các em tìm cách làm hài lòng cấp trên, và hơn thế nữa sau này các em sẽ làm hài lòng đối tác, hài lòng lãnh đạo vì mục đích rất đời.

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy Đức Mẹ Maria không tìm cách làm hài lòng người khác, nhưng Mẹ sống đẹp lòng Thiên Chúa qua việc trau dồi nhân đức, cách sống khiêm nhường, chu toàn bản thân, đọc kinh cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa… Chính vì vậy, khi sứ thần truyền tin, Đức Mẹ rất đỗi ngạc nhiên vì trong tâm trí của Mẹ, chưa bao giờ Mẹ nghĩ đến việc được trở nên cao trọng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình đẹp lòng Thiên Chúa.

Như vậy, Mẹ đã luôn sống khiêm nhường trước khi nói lời Xin Vâng “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần nói” (Lc 1,38). Thật vậy, không những sống khiêm nhường trong suy nghĩ mà Mẹ còn sống khiêm nhường trong lời ăn tiếng nói và hành động; Mẹ luôn sống bao dung quảng đại qua việc cầu nguyện và quan tân đến mọi người (Ga 2,1-5).

Qua hình ảnh của Mẹ Maria, tại sao chúng ta không noi gương Mẹ để sống đẹp lòng Chúa? Có thể vì con người ngày nay sống thực dụng, thích hình thức, thích nhìn và nghe những điều hiện tại mà người đời tán dương. Ngược lại chúng ta giống như Mẹ, sống đẹp lòng Chúa, chúng ta phải hy sinh quên mình, trở nên nhỏ bé, nhất là phải thấm đượm Lời Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày như Mẹ Maria “Còn Mẹ Maria hằng ghi nhớ… và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19).

Lm. Nguyễn Thanh Hà

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tiên vàn tìm kiếm nước Chúa và biết làm đẹp lòng Ngài như Mẹ Maria.

Quyết tâm: Hình ảnh Mẹ Maria luôn ở trong tôi ngày hôm nay.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam