Thứ Năm, 26.03.2020 – Sống sự thật

Tuần IV Mùa Chay.

Xh 32,7-14 • Tv 105,19-20. 21-22.23 • Ga 5,31-47

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Đấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Sống sự thật

“Gioan đã làm chứng cho sự thật” (Ga 5,33)

Làm chứng cho điều gí? Là chủ đề mà Đức Giêsu muốn đề cập tới khi tranh luận với những người Do Thái đang nghi ngờ hoặc không đón nhận Người, mặc dầu họ đã chứng kiến những dấu chỉ đặc biệt là những phép lạ Người đã thực hiện.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới thái độ nghi ngờ, chối bỏ của họ là vì Đức Giêsu chữa lành những người bệnh vào ngày Sabát, ngày nghỉ theo luật Môsê. Còn Đức Giêsu, Người muốn làm chứng cho một điều: Sự Thật. Sự thật đó phát xuất từ chính Thiên Chúa, nguồn cội của sự thật, chứ không phải từ bất cứ lề luật hay giáo điều nào. Sự thật đó vượt ra khỏi khuôn khổ và thước đo của thời gian và không gian. Sự thật đó mang đến sự giải phóng chứ không phải sự ràng buộc. Ngày hôm nay, sự thật này được tỏ hiện nơi chính Đức Giêsu, Người chính là nhân chứng và là cùng đích của sự thật, sự thật về tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người, đặc biệt cho những người kém may mắn.

Trong cuộc sống của chúng ta, làm  chứng cho sự thật luôn là một thách đố, chấp nhận sự thật không phải là điều dễ dàng, chấp nhận những lời nói thật lại càng khó hơn.

Lm. Âu Sâm

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được rằng chính sự thật và tình yêu đích thực mới giúp con nhận ra Thánh ý Chúa

Quyết tâm: Sống có tinh thần trách nhiệm với chính mình, cộng đoàn và xã hội.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 6