Thứ Ba 21.11.2023
Mẹ, Anh Chị Em Của Chúa Giêsu

Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ – Lễ nhớ

Dcr 2,14-17 • Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (Đ. c.49) • Mt 12,46-50

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 16 MÙA THƯỜNG NIÊN – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Mẹ, Anh Chị Em Của Chúa Giêsu

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ nhớ khoảnh khắc Đức Maria dâng trọn đời mình cho Đấng Tối Cao. Đức Maria được đầy ân sủng và không tì ố do tội lỗi ngay từ lúc được hình thành trong lòng bà Anna, mẹ của ngài. Dĩ nhiên là Đức Maria không ý thức được tình trạng này, nhưng đó là khởi đầu cho một tiến trình với Chúa và cho Chúa. Thật vậy, từ lúc còn bé, Maria đã quyết định dâng trọn đời mình, thân xác và linh hồn, cho Đức Kitô. Kế hoạch của Thiên Chúa là khôn dò thấu. Và trong kế hoạch đó, Maria đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ cho Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Thân xác và linh hồn Maria đã dâng hiến, nay cưu mang Đấng Cứu Thế. Nói cách khác, mẹ cưu mang và lắng nghe Ngôi Lời trong thân xác và linh hồn mình.

Mừng lễ “Đức Trinh nữ Maria dâng mình trong Đền Thờ”, Phúc Âm nhắc chúng ta điều kiện để làm thành viên của gia đình Thiên Chúa là lắng nghe và thi hành ý Chúa. Không có con đường nào khác ngoài con đường này. Để làm việc đó, chúng ta cần cưu mang Chúa thực sự trong thân xác và linh hồn của mình, đồng thời mở lòng ra để Chúa đến và ở lại trong chúng ta.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Sống noi gương Mẹ luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa muốn.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam