Các Giám mục Scotland phê bình hướng dẫn mới của chính phủ về giáo dục giới tính

Các Giám mục Scotland phê bình hướng dẫn mới của chính phủ về giáo dục giới tính

Giáo hội Công giáo Scotland phê bình hướng dẫn mới của chính phủ về giáo dục giới tính, vì đe doạ quyền của các trường Công giáo trong việc bảo vệ đặc tính tôn giáo của mình.

2022.12.05 viaggio in Polonia e in Ucraina

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 08/11, các Giám mục thẳng thắn nói rằng hướng dẫn mới về giáo dục giới tính của chính phủ Scotland với tựa đề “Hướng dẫn về các mối quan hệ, sức khoẻ giới tính và giáo dục làm cha mẹ”, đã loại bỏ các biện pháp bảo vệ tôn giáo.

Các Giám mục viết: “Hội đồng Giám mục Scotland thất vọng và bối rối trước quyết định của chính phủ khi không đề cập đến các trường Công giáo trong hướng dẫn mới. Chúng tôi yêu cầu đưa trở lại các đoạn liên quan đến giáo dục tôn giáo đã có trong hướng dẫn trước đây. Bởi vì điều này sẽ phản ánh việc bảo vệ pháp lý đối với các trường có đặc tính tôn giáo và quan điểm ủng hộ trước đây của chính phủ đối với các trường Công giáo.”

Các trường Công giáo ở Scotland là một phần của hệ thống giáo dục nhà nước, và có quyền kiểm soát chương trình giảng dạy nhằm bảo đảm phù hợp với các giáo huấn đạo đức của Giáo hội. Trường học có vai trò quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm giáo dục toàn diện cho tất cả học sinh, bất kể niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, các Giám mục cho rằng hướng dẫn mới không còn thể hiện điều này.

Cùng đồng lòng với Giáo hội Công giáo, phụ huynh của một số trường danh tiếng của Scotland đang vận động để cố gắng đảo ngược kế hoạch của chính phủ. Theo họ, trong nhiều năm, nội dung giáo dục giới tính trong các trường Công giáo đã được Giáo hội Công giáo xác định. Hệ thống này có tác dụng tốt đối với học sinh, vì giới tính được dạy trong bối cảnh đạo đức Công giáo.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2023-11/giam-muc-scotland-phe-binh-chinh-phu-gioi-trtinh.html