Đc Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính toà Giáo phận Bắc Ninh

Đc Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính toà Giáo phận Bắc Ninh

Lúc 12 giờ trưa giờ Roma, ngày 17 tháng 06 năm 2023, Phòng Báo chí Toà Thánh Thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận việc từ nhiệm quản trị mục vụ Giáo phận Bắc Ninh của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, hiện là Giám mục phó giáo phận, kế vị Giám mục Chính toà Giáo phận Bắc Ninh.
2023.06.17 Gm Bac Ninh, Vietnam

Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang (theo HĐGMVN)

– Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1965 tại Thủ Đức, thuộc Sài Gòn, Giáo xứ Từ Đức, Thủ Đức, Tổng Giáo phận Sài Gòn

– 10/1993-6/1999: Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 30/06/1999: Thụ phong linh mục do Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

– 8/1999-3/2001: Linh mục Phụ tá Giáo xứ Chợ Đũi, Hạt Sài Gòn

– 3/2001-6/2006: Học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp

Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học Kinh Thánh

– 6/2006-8/2010: Học tại Học viện Kinh Thánh Giáo hoàng, Rôma

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh Thánh

– 8/2010-10/2021: Linh mục nội trú Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 10/2011-10/2021: Giám học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 8/2020-10/2021: Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– Ngày 30/10/2021: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh.

–  Được truyền chức giám mục ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại Nhà thờ Chính toà Giáo phận Bắc Ninh; khẩu hiệu giám mục: “Gặp gỡ, lắng nghe và phân định.”

––––––––––––––––––

Tiểu sử Đức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, S.J (theo HĐGMVN)

–  Sinh ngày 17 tháng 06 năm 1948 tại họ Xuân Lai, thuộc Giáo xứ Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Giáo phận Bắc Ninh.

–  Vào Dòng Tên năm 1967

–  Học triết học và thần học tại Giáo hoàng Học viện Pio X Ðà Lạt

–  05/06/1976: Thụ phong linh mục

–  2002: Du học tại Pháp chuyên về linh đạo

–  Ngày 04/08/2008, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà Giáo phận Bắc Ninh

–  Được truyền chức Giám mục vào lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7 tháng 10 năm 2008 tại nhà thờ Chánh toà Giáo phận Bắc Ninh; khẩu hiệu giám mục: “Tình thương và Sự sống” (Gioan 10,12).

Vatican News

Bguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2023-06/dc-giuse-do-quang-khanh-giam-muc-chinh-toa-giao-phan-bac-ninh.html