Chúa Nhật 04.06.2023
Thiên Chúa Ba Ngôi

LỄ CHÚA BA NGÔI – Lễ trọng

Xh 34,4b-6.8-9 • Đn 3,52.53-54.55-56 (Đ. c.52b) • 2 Cr 13,11-13 • Ga 3,16-18

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 27 tháng tư 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thiên Chúa Ba Ngôi

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng, khó diễn tả nhưng lại rất căn bản và được mạc khải cách cụ thể qua mầu nhiệm Cứu Độ. Nếu tách rời mầu nhiệm Cứu Độ khỏi mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta không thể hiểu được Dung mạo của Thiên Chúa cũng như tình yêu của Ngài. Khi đó, Thiên Chúa sẽ là Đấng rất xa vời cảm nhận giác quan của con người, thậm chí là Đấng nên hình nên dạng theo suy nghĩ, tưởng tượng của chúng ta.

“Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” là hành động mà Hội Thánh không ngừng tuyên xưng và được lặp đi lặp lại trong các cử hành Phụng vụ, nhất là khi bắt đầu và lúc kết thúc. Ý thức thực hành đức tin này nhắc nhở Hội Thánh: mọi sự khởi đầu từ Thiên Chúa Ba Ngôi và cũng sẽ kết thúc nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Và khi thực hành như vậy, Hội Thánh đã tuyên xưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đồng Bản Thể (consubstantialis), cả ba Ngôi Vị cùng được phụng thờ và tôn vinh; cả ba Ngôi Vị đồng vĩnh cửu, quyền năng và ở khắp mọi nơi. Điều khác là Hội Thánh tuyên xưng Chúa Con bởi Chúa Cha mà ra, nghĩa là Chúa Con được “sinh ra” bởi Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha của Người và Người tự xưng là Con. Nhưng điều này không áp dụng cho Chúa Thánh Thần. Hội Thánh không tuyên xưng Chúa Thánh Thần được “sinh ra” bởi Chúa Cha. Hội Thánh cũng không tuyên bố Chúa Thánh Thần là “anh em” với Chúa Con, nhưng Ngài nhiệm xuất bởi Chúa Cha và Chúa Con từ đời đời; Ngài là thần linh phát xuất từ bản thể “thần linh”; Chúa Thánh Thần là Tình Yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con. Dù không đồng bản thể nhưng ba Ngôi Vị với ba chức năng khác nhau. Chúng ta có thể giới thiệu vắn tắt: Chúa Cha là Đấng tạo dựng, Chúa Con xuống thế làm người cứu độ con người, Chúa Thánh Thần thánh hóa mọi sự.

Như vậy, Ngôi Lời đã mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa để chúng ta yêu mến Thiên Chúa, vì không ai yêu mến cái mình không biết. Khi biết Thiên Chúa là Đấng dựng nên chúng ta, cứu độ chúng ta, thánh hóa chúng ta, chắc hẳn chúng ta sẽ sống được tâm tình cảm tạ, sự hiệp thông và trở nên người con sống theo lời Chúa Giêsu dạy giữa cuộc đời lữ thứ này để làm chứng cho Thiên Chúa.

Lm. Phêrô Nguyên Hiệu

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam