Thứ Hai 30.01.2023
Tránh Xa Chúa, Quỷ Hay Con Người?

Thứ Hai Tuần IV – Mùa Thường Niên

Hr 11,32-40 • Tv 30,20.21.22.23.24 (Đ. c.25) • Mc 5,1-20

2021.12.16 TN04T2

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” 9 Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo – chừng hai ngàn con – từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tránh Xa Chúa, Quỷ Hay Con Người?

Phúc Âm hôm nay đặt quyền năng của Thiên Chúa trước con người và thế lực của ma quỷ. Chính khi đối diện với Chúa, sự lựa chọn đích thực được tỏ lộ. Người bị quỷ ám thì bị nó chi phối cả về thể lý và tinh thần. Anh ta mất hết tính người, sống giữa thế giới của sự chết. Thế nhưng, anh ta vẫn có lối thoát nhờ có Thiên Chúa. Quả vậy, quỷ đã nhập vào anh ta nhận ra Chúa Giêsu đang đến, nó nhận ra Người nhưng không cản được bất cứ điều gì Người làm. Còn chính Chúa Giêsu thì ra lệnh cho ma quỷ xuất khỏi người này. Ở đây, quyền năng của Thiên Chúa đẩy lùi sự dữ, trong khi lòng thương xót của Chúa lại ban tặng sự sống trong phẩm giá làm người cho kẻ đã bị quỷ ma chi phối.

Điều đáng lưu ý và gây ngạc nhiên là thái độ của dân làng đối với Chúa Giêsu sau khi họ đã được nghe thuật lại việc kỳ lạ mà Chúa làm. Họ xin “Người rời khỏi vùng đất của họ”. Thiên Chúa bị xua đuổi ra khỏi nơi sinh sống của con người, cho dù Ngài có uy quyền và có lòng thương xót. Trong cuộc sống, có nhiều lần và bằng nhiều cách, chúng ta xua đuổi Chúa ra xa chúng ta để chúng ta làm những gì mà chúng ta thích. Tuy nhiên, chính khi con người đuổi Thiên Chúa ra xa, thì chính lúc đó họ càng sa lầy còn ma quỷ có cơ hội đến nhập vào con người. Chính lúc đó họ càng cần đặt Thiên Chúa vào trung tâm của cuộc sống.

Lm. Phêrô Nguyên Hiệu

Sống Lời Chúa: Xin giúp chúng con tránh xa mọi chước cám dỗ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 2