Thứ Ba 24.01.2023
Ý Nghĩa Của Việc Làm

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO

Mồng Ba: Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Thánh Phanxicô Salêđiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

St 2,4b-9.15 • Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc) • Cv 20,32-35 • Mt 25,14-30

 

2021.07.02 TN21T7

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’ 26 Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ý Nghĩa Của Việc Làm

Trong ngày Mồng Ba Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm và cầu cho mùa màng thuận lợi. Có ai trong chúng ta thắc mắc “làm việc để làm gì?” Lời Chúa hôm nay cho biết tầm quan trọng của làm việc. Bài đọc I tỏ lộ ý nghĩa thiêng liêng: Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự trong đó con người và “đem con người đặt vào vườn Eden để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15), nghĩa là Thiên Chúa đã cho con người cộng tác vào chương trình sáng tạo của Người. Bài đọc II cho thấy ý nghĩa thực tiễn: Thánh Phaolô đã làm việc để nuôi sống mình và để giúp đỡ người khác. Người ta vẫn nói nôm na: “có thực với vực được đạo” là thế. Được mùa khiến đời sống đạo vui tươi, lễ lạt linh đình, các đoàn thể phát triển mạnh hơn, và nhất là bớt trộm cắp gian tham. Như vậy, làm việc không phải là một hình phạt, nhưng là một ân huệ. Nếu ở thành phố trong bối cảnh đại dịch Covid, chúng ta dễ nhận biết thất nghiệp gây bất hạnh như thế nào.

Tại sao phải xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm? Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhiều người tưởng mình đã thế chỗ của Thiên Chúa. Thế nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu Chúa không cho, ta chẳng được gì. Người xưa đã có câu: “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên” hoặc “người tính không bằng Trời tính”. Thánh vịnh nói rõ: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Nông dân Việt Nam ý thức rất rõ điều đó khi xin: “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp”. (…) “Trăm sự nhờ Trời”.

Vì thế, chúng ta cần phó dâng mọi công ăn việc làm trong năm mới này cho Chúa. Qua đó, chúng ta ý thức rằng những thành công trong công việc, ăn nên làm ra, mùa màng bội thu, không phải chỉ nhờ vào tài năng của riêng mình mà còn do ơn Chúa ban, nên cần tạ ơn và dâng trả cho Chúa. Xin cho mỗi chúng ta biết chuyên cần làm việc, không những để cơm no áo ấm, mà còn góp phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và góp sức dựng xây thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. 

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Sống Lời Chúa: Tìm ý nghĩa thiêng liêng để có được đam mê và niềm vui trong cuộc sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 2