Thứ Tư 25.01.2023
Cội Nguồn Hiệp Nhất

Lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại được chọn để khép lại tuần cầu nguyện cho Sự Hợp Nhất các Kitô hữu, nhắc các Kitô hữu nhớ rằng điều kiện phải có để đạt Hợp nhất là tinh thần quy phục Chân Lý.

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI – Lễ kính

Kết thúc tuần cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Cv 22,3-16 • Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) • Mc 16,15-18

 

1203 - Thanh Phanxico Xavie

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Marcô

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Cội Nguồn Hiệp Nhất

Lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại được chọn để khép lại tuần cầu nguyện cho Sự Hợp Nhất các Kitô hữu, nhắc các Kitô hữu nhớ rằng điều kiện phải có để đạt Hợp nhất là tinh thần quy phục Chân Lý. Quả vậy, nếu không được ánh sáng Chân Lý chiếu soi và nếu không được lời Chân Lý chất vấn, có lẽ Saolê hung hăng bắt đạo đã không bao giờ trở thành Phaolô nhiệt tâm truyền đạo. Hơn nữa, mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong trích đoạn Phúc Âm hôm nay cũng cho thấy vai trò căn bản và quyết định của việc rao giảng Chân Lý Tin Mừng. Làm Phép Rửa hay thực thi các dấu lạ chỉ là kết quả và sự diễn tả của việc người ta quy phục và tin nhận Chân Lý được rao giảng. Như vậy, hợp nhất thực sự chỉ xảy đến và tồn tại khi người ta không ngừng quy hướng và quy phục Tin Mừng – Tin Mừng về Đấng Tử nạn và Phục sinh. Tất cả Chân Lý, Phép Rửa và Dấu Lạ đúng nghĩa nhất đã gồm tóm trong mầu nhiệm Vượt Qua vĩ đại này.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Giáo Hội duy nhất nhờ cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Chúa. Xin giúp các tín hữu Chúa luôn biết quy hướng về cội nguồn ấy để kín múc và trổ sinh những hoa trái hợp nhất đích thực. Amen.

Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

Sống Lời Chúa: Cùng nhau xây dựng sự hợp nhất ngay trong môi trường sống của mình.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam