Thứ Năm 26.01.2023
Hành Trang Đi Rao Giảng Tin Mừng

Thứ Năm Tuần III – Mùa Thường Niên

Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục – Lễ nhớ

Hr 10,19-25 • Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.6) • Mc 4,21-25

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 27 tháng một 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”

24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Hành Trang Đi Rao Giảng Tin Mừng

Phúc Âm hôm nay đề cập đến bảy mươi hai môn đệ, những người ngoài nhóm Mười hai, được Chúa Giêsu chỉ định thêm và sai đi. Một mặt, sứ vụ loan báo Tin Mừng dường như đang rất thành công, Chúa Giêsu và các tông đồ đang làm không xuể nên cần thêm người cộng tác. Mặt khác, việc chỉ định thêm bảy mươi hai môn đệ cũng mang hàm ý là sứ vụ loan báo Tin Mừng này không chỉ dành riêng cho Thiên Chúa và các tông đồ, mà hết mọi người đều có vai trò tham gia vào. Đây là một việc bởi tự do chọn lựa cá nhân, vì chính Chúa Giêsu chỉ định thêm. Nói cách khác, đó là một mệnh lệnh đến từ Thiên Chúa. Những ai tham gia vào sứ vụ này thì không còn sống theo cách của mình nữa mà sống theo cách của Chúa. Một công việc vô vị lợi vì Nước Trời đòi buộc người thi hành cũng phải vô vị lợi, và đây là chỉ thị của Chúa: Không túi tiền, bao bị hay giày dép, cũng đừng lê la dọc đường; hãy nhanh chân lên đường để loan báo bình an của Chúa, loan báo Nước Trời đã đến gần. Người được sai đi phải từ bỏ hết để rồi mới có thể nhận vào mình các ơn Chúa ban: sự bình an, việc được đón tiếp và quyền chữa lành.

Ts. Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Từ bỏ cái riêng của tôi để Chúa đến, ở lại và hoạt động rong tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam