Thứ Sáu 23.09.2022
Thời Gian Của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XXV – Mùa Thường Niên

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục – Lễ nhớ

Gv 3,1-11 • Tv 143,1a và 2abc.3-4 (Đ. c.1a) • Lc 9,18-22

 

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

18 Việc xảy ra là khi Chúa Giê-su cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở đó Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” 19 Các ông thưa rằng: “Người thì  bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phê-rô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” 21 Và Người nghiêm cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: 22 “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các  thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ, giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.”

(Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN)

Suy niệm
Thời Gian Của Thiên Chúa

Có ai thực sự biết thời gian là gì không? Lời dạy của sách Giảng Viên hôm nay nhắc nhở rằng ta không thể điều khiển thời gian, yếu tố tâm linh của thời gian mời gọi ta vượt lên những mối quan tâm hằng ngày của thế tục. Chúa là Đấng tạo dựng nên thời gian và Ngài làm chủ nó. Chúa tạo nên mọi sự và sắp đặt mọi thứ với thời của nó; và Ngài tạo nên con tim ta đủ lớn để đặt vào đó những gì vượt thời gian. 

Bước theo Chúa trong từng ngày sống nghĩa là học phân biệt được: lúc nào và làm gì để “hợp với ý Chúa”. Sống với Chúa là khi ta biết thời gian thích hợp để xây dựng, để im lặng, để yêu thương, để cười, để khóc, … Giêsu hay lặp lại với đồ đệ rằng: “giờ Thầy chưa đến”. Người mạnh khỏe về đời sống tâm linh thường có món quà tuyệt vời là nhận ra thời khắc Chúa mời gọi họ thực hiện một điều gì đó. Thời gian không phải là thước đo của ngày sống, nhưng là yếu tố hợp nhất ý ta với Đấng Tạo Hóa.

Bài học của sách Giảng Viên (1) giúp ta gạt bỏ những lo lắng về tương lai để đón lấy món quà bình an của hiện tại; (2) dạy ta hiểu thế nào là “điều vượt thời gian” mà Chúa đã đặt vào tim ta. Trong dòng chảy của thời gian và lịch sử rất riêng của từng người, khi ta biết được ý nghĩa thực sự của thời gian như Chúa định, chính lúc đó, ta mới hiểu được tình yêu Chúa dành cho ta chính là điều vượt thời gian. 

Lm. Võ Trần Gia Định, AA

Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn Chúa, vì thời gian Chúa ban cho chúng ta để sống, học tập, lao động và giúp ích cho nhau.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 5