Thứ Hai, 17.05.2021
Đón Nhận Thánh Thần

Thứ Hai, 17.05.2021
Đón Nhận Thánh Thần

Thứ Hai Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Cv 19,1-8 • Tv 67,2-3.4-5ab.6-7ab (Đ. c.33a) • Ga 16,29-33

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an.

29 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

Sau biến cố Chúa Lên Trời là sự đợi trông Chúa Thánh Thần ngự xuống theo lời hứa của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ: “Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26). Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông đồ, Ngài biến đổi họ và cùng làm việc với họ trong việc loan báo Nước Thiên Chúa và họ đã thành công.

Chúa Thánh Thần đang hoạt động trên thế giới, giữa lòng Hội Thánh của Chúa, và hơn một lần trong đời, bạn và tôi đã đón nhận Ngài. Chỉ có điều chúng ta quên Ngài, cách hữu ý hay vô tình, vì có khi chúng ta không muốn Ngài cộng tác, không muốn Ngài can thiệp vào chuyện của chúng ta. Nhưng một thế giới không có Chúa Thánh Thần là một thế giới không được thánh hoá và mọi thứ trở nên bất an. Thần Khí Chúa đã làm cho Chúa Giê-su chiến thắng, cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết “Thầy đã thắng thế gian” thì chúng ta cũng hãy “can đảm lên” để hợp tác với Chúa Thánh Thần.

Ma-ri-a Thiên Hương

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến ở trong con.

Sống Lời Chúa: Cộng tác mọi việc làm của tôi với Chúa Thánh Thần.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1