Thứ Ba, 14.07.2020
Hoán Cải Chính Mình

Thánh Camillô Lellis, linh mục

Sinh năm 1550 trong một gia đình quyền quý, Camillô đã có một thời tuổi trẻ ăn chơi sa đoạ. Sau này, ngài trở thành linh mục dòng Phanxicô và đã thành lập một hội dòng chuyên dấn thân phục vụ nhân loại đau khổ vì bất cứ bệnh tật nào. Ngài qua đời năm 1614.

 Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên – Năm chẳn

Is 7,1-9 • Tv 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8 • Mt 11,20-24

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối (Mt 11,20)

Hoán Cải Chính Mình

Trong mọi tôn giáo, sám hối tội lỗi là điều quan trọng và cần thiết để hoán cải. Kitô giáo đồng quan điểm. Trong Cựu Ước các ngôn sứ thường kêu gọi mọi người sám hối (Ge 2,12-13; Gn 3,1-5; Is 45,22). Gioan Tẩy Giả cũng rao giảng sám hối. Với Chúa Giêsu, sám hối là sứ điệp đầu tiên của Ngài: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Con người thật yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội, Thiên Chúa nhân từ không chấp tội, Ngài chỉ cần họ sám hối là tha ngay dù tội nặng đến đâu (Is 10,18). Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa trách dân thành Corozain, Bethsaiđa, Capharnaum được chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm, nhưng kiêu căng, họ đã không hối lỗi và sửa đổi cuộc sống. Họ phải chịu trách nhiệm. Còn người ở Tyrô, Siđon, Sôđôma sẽ được hưởng lòng khoan dung của Chúa, vì họ không được diễm phúc biết Chúa. Là những người tin Chúa, đã nhận được nhiều ơn của Ngài, chúng ta hãy biết sám hối ăn năn, thú tội, biến đổi đời sống theo Tin Mừng, kẻo sẽ phải chịu án phạt.

ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long

Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội.

Quyết tâm: Dành thời gian để xét mình sau mỗi ngày sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam