Thứ Năm, 21.05.2020
Chiến Thắng Vĩnh Cửu

Thánh Christôphôrô, linh mục và các bạn tử đạo: Thánh Christôphôrô là một mục tử hoạt động hăng say nhằm thăng tiến phẩm giá và đức tin Kitô nơi các thổ dân bản địa. Cùng với các bạn tử đạo tại Mêxicô, thánh nhân đã cam kết trung thành với Chúa Kitô và Giáo hội để rao truyền Tin Mừng. Các ngài được phong thánh năm 2000.

Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Cv 1,1-11 • Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 • Ga 16,16-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Các con sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng.” (Ga 16,19)

Chiến Thắng Vĩnh Cửu

Ðức Giêsu nói: “Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng”. Ðức Giêsu báo trước viễn cảnh cuộc khổ nạn của Ngài. Trước bản án thập giá của Ðức Giêsu, thủ lãnh thế gian tưởng rằng mình đã chiến thắng, còn các môn đệ thì buồn sầu vì sự thất bại của Thầy mình. Nhưng chiến thắng của thế gian không phải là chiến thắng cuối cùng, và thất bại của Ðức Giêsu cũng không phải là thất bại sau hết. Nơi tận cùng của cái chết là bắt đầu đi vào cuộc sống và chiến thắng vĩnh cửu: Ngài toàn thắng tội lỗi, sự chết và phục sinh vinh quang.

Niềm vui của các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta đó là nhờ đức tin, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Ðức Giêsu Phục Sinh và được hưởng sự sống đời đời do Ngài mang lại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã đạt tới toàn thắng vinh quang nhờ trải qua một cái chết khủng khiếp, mà nhân loại tưởng là sự thất bại nhục nhã.

Trong những lúc gặp thử thách, xin cho chúng con biết kiên tâm tin tưởng nơi Chúa với tất cả niềm hy vọng. Chúa sẽ ra tay giúp chúng con trong giờ phút cuối cùng mà chúng con không ngờ trước được. Amen.