Thứ Năm 23.03.2023
Những Việc Tôi Sẽ Làm Chứng Cho Tôi

Thứ Năm Tuần IV – Mùa Chay

Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục – Lễ nhớ

Xh 32,7-14 • Tv 105,19-20.21-22.23 (Đ. c.4a) • Ga 5,31-47

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 31 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?

45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Những Việc Tôi Sẽ Làm Chứng Cho Tôi

Hôm nay Chúa Giêsu trả lời về tính hiệu lực của lời chứng. Theo sách Đệ Nhị Luật (19,15), để hợp lệ một lời chứng thì cần đến hai hoặc ba chứng nhân đồng thuận. Chúa Giêsu viện cho việc làm của Người là hợp thức bằng sự làm chứng của Gioan Tẩy Giả, của Thiên Chúa Cha – Đấng tỏ mình trong các phép lạ mà Người thực hiện – và, cuối cùng là Sách Thánh. Chúa Giêsu lấy làm tiếc cho những kẻ nghe Người với ba chứng tá như vậy mà không nhận ra Người là Đấng Mêsia của Thiên Chúa: “Tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa”. Khi thiếu ý ngay lành, họ chỉ tìm vinh quang trần thế và chất vấn Thánh Kinh theo hướng có lợi cho họ. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết: “Người ta chỉ có thể chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Kitô khi nghe trong Thánh Thần tiếng nói của Chúa Cha, vì không ai có thể biết Người Con ngoài Chúa Cha. Cũng vậy, mạc khải của Đấng Tối Cao là cần thiết. Nhưng, để đón nhận điều đó, điều không thể biết là đặt mình trong thái độ lắng nghe”. 

Trong Mùa Chay, khi gia tăng làm những việc đền tội giúp chúng ta đổi mới nội tâm, chúng ta dành thời gian để khám phá ra khuôn mặt đích thực của Đức Kitô. Có thể nói một Đức Kitô mà chúng ta hình dung ra không phải là Giêsu mà là một hình ảnh buồn chán cho chính đôi mắt lầm lạc của chúng ta tạo ra… Hãy thanh luyện đôi mắt đức tin đó. 

Lm. Nguyên Hiệu

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm gương mặt Chúa Giêsu trên thánh giá. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam