Thứ Sáu 17.03.2023
Điều Răn Đứng Hàng Đầu

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Chay

Thánh Patriciô, giám mục – Lễ nhớ

Hs 14,2-10 • Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17 (Đ. x. c.11) • Mc 12,28b-34

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 31 tháng mười 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Điều Răn Đứng Hàng Đầu

Phúc Âm hôm nay giới thiệu cho chúng ta tình yêu như là gốc rễ sâu xa nhất của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Thánh Catarina Siêna nói: “Linh hồn không thể sống mà thiếu tình yêu, và con cũng được tạo nên nhờ tình yêu”. Hiệp thông với Thiên Chúa chỉ có thể diễn ra trong tình yêu vì chính Ngài là Tình Yêu tuyệt hảo. Qua việc trích dẫn lại đòi buộc của Cựu Ước: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa” (Đnl 6,5) và “yêu thương người thân cận” (Lv 19,18), Chúa Giêsu hướng đến sự chu toàn trong lề luật bằng đời sống trong tình yêu. Chính Người đã yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự và chết cho muôn người trong tình yêu. Lời mời gọi của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất và cho sứ vụ của chúng ta khi sống tình yêu ở chính cách tham dự của chúng ta vào đặc tính của Thiên Chúa là tình yêu. Chính Thánh Thần giúp cho khả năng nhỏ bé của chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân theo cùng một tình yêu của Chúa Kitô.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Nói những lời tốt đẹp, yêu thương với ông bà, cha mẹ, anh chị em.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 3