Chúa Nhật 05.02.2023
Ơn Gọi Của Muối Và Đèn

Chúa Nhật Tuần V – Mùa Thường Niên

Is 58,7-10 • Tv 111,4-5.6-8a.9 (Đ. c.4a) • 1 Cr 2,1-5 • Mt 5,13-16

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

 

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ơn Gọi Của Muối Và Đèn

Bản chất của muối là tự tan biến để hoàn thành chức năng ướp mặn: nếu thiếu muối, món ăn sẽ mất ngon rồi! Một ngọn đèn xinh đẹp hình thức? Tốt lắm! Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất của ngọn đèn là khả năng tiêu hao dần để chiếu sáng mọi vật xung quanh. Hơn nữa, nếu ngọn đèn không thể chiếu sáng, người ta cũng không còn nhận ra vẻ đẹp hình thức của nó. Như thế, muối và ánh sáng không hiện hữu cho chính mình, nhưng làm tăng hương vị cho thức ăn và tôn lên vẻ đẹp cho muôn vật. Chúng ta gọi đó là ơn gọi của muối và đèn. 

Khi so sánh các môn đệ với muối ướp và đèn sáng, Chúa Giêsu xác định ơn gọi phục vụ của họ: các môn đệ hiện hữu cho nhân loại và Giáo Hội hiện hữu cho nhân loại. 

Thức ăn hiện hữu trước khi được ướp muối cùng hương vị và muôn vật hiện hữu trước khi được ánh sáng chiếu tỏ vẻ đẹp của chúng. Cũng vậy, sự hiện hữu của tha nhân không tùy thuộc của Kitô hữu, nhưng Kitô hữu có ơn gọi liên quan đến đời sống tha nhân: là muối đất, Kitô hữu hiện diện để nói cho tha nhân biết hương thơm đời sống của họ; là đèn sáng, Kitô hữu hiện diện để soi tỏ cho tha nhân nhận ra vẻ đẹp của cuộc đời họ. Đó là hương thơm và vẻ đẹp của tình thương trong trái tim và mọi hành vi tử tế của nhân sinh, vì tất cả đều xuát phát từ chính Thiên Chúa: đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Đó là loan báo Thiên Chúa Tình Yêu đang hiện diện và hoạt động trong mỗi trái tim biết sống yêu thương. 

Nhưng đó là vai trò tế nhị và khiêm hạ: quá nhiều muối sẽ làm hư thức ăn và quá nhiều ánh sáng sẽ làm hỏng vật cần chiếu sáng. Cũng vậy, loan báo Tin Mừng không phải là cuộc chinh phục, nhưng là sức hấp dẫn của tình thương tinh tế và khiêm hạ. Bài đọc sách Isaia chỉ rõ những thực hành cụ thể của tình thương: chia cơm sẻ áo, loại bỏ những chướng ngại làm tổn hại phẩm giá của tha nhân. Thư thánh Phaolô chỉ rõ tâm thế khiêm hạ của người môn đệ: không phải dựa sự khôn ngoan loài người, nhưng là quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. 

Đèn được đặt trên giá cao mới phát huy hết năng lực chiếu sáng. Kitô hữu thi thố hết mọi năng lực Chúa ban mới thành toàn ơn gọi đời mình. Xin Chúa Thánh Thần chiếu sáng đời con bằng tình thương, để con có thể phản chiếu tình thương của Thiên Chúa cho tha nhân! Amen.

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam