Thứ Sáu, 13.05.2022
Thầy Là Đường, Là Sự Thật, Là Sự Sống

Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Phục Sinh

Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Cv 13,26-33 • Tv 2,6-7.8-9.10-11 (Đ. c.7) • Ga 14,1-6

2022.03.22-PS04T6.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” 6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thầy Là Đường, Là Sự Thật, Là Sự Sống

Đạo gắn liền với con đường đi, con đường đi đúng phải ở trong sự thật, sự thật mới làm cho người ta được giải thoát, “sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ở lại trong nhà Cha của Người cũng là nơi mà Người sẽ trở về. Vì Người đã ra đi từ Chúa Cha, sống và loan báo Tin Mừng, chết và sống lại ở trần gian, nay sẽ chuẩn bị về cùng Chúa Cha. Nên con đường Giêsu là con đường thật và là con đường của sự sống do chính Người đã minh chứng. Chúa Giêsu chỉ cho ta một con đường khác với đường mà chúng ta chọn hay cuộc đời này giới thiệu cho. Vì đường của buồn bực, của dối gian, của điều dữ làm chúng ta lấn sâu dần trong bóng tối, ghét ánh sáng và ghét sự thật. Tâm hồn vì vậy mà cũng mất đi khao khát sự sống. Tự chúng ta không thể cứu mình, cũng như tự chúng ta không thể đến với Chúa Cha mà phải qua Đức Kitô.

Lúc này đây, chúng ta có thể không giống như Tôma xin Chúa chỉ cho thấy Chúa Cha, nhưng xin Chúa cho chúng ta biết đánh đổi khi chọn con đường của Chúa.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Không để mình đi sai lệch sự Thật và sự Sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 1