Thứ Năm, 25.11.2021
Khi Sài Gòn Bị Vây Hãm

Thánh Catarina Alexanđria – Lễ nhớ
Thứ Năm Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

Đn 6,12-28 • Đn 3,68-71.72-74 (Đ. c.59b) • Lc 21,20-28

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!

“Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. 24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.

25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Khi Sài Gòn Bị Vây Hãm:

Hôm nay, lời Chúa trong Tin Mừng thánh Luca chất vấn chúng ta về tính hiện thực với những cảnh báo. Sài Gòn và một số tỉnh của đất nước trong những ngày của tháng Bảy trở lại đây giống tình cảnh được nhắc đến trong Tin Mừng. Khi anh em thấy Sài Gìn bị phong toả, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã đến giờ khốc hại. Ai ở miền khác, chớ tới Sài Gòn, ai ở trong thành, hãy lánh đi nơi khác. Khổ thay những người mang thai, những người nghèo, những người kiếm sống qua ngày, những người vô gia cư trong những ngày này. Những tình cảnh như vậy đã diễn ra suốt thời gian Sài Gòn và các tỉnh bị phong toả. Người dân lo lắng hoang mang. Lời Chúa lắm lúc khó ttưởng tượng, nhưng khi thời kỳ đến,  sao mà Lời ấy hiện thực đến vậy!

Kết thúc đoạn Tin Mừng hôm nay là dấu chỉ tích cực: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng cao đầu lên”. Trung tâm điểm của thông điệp Tin Mừng những ngày cuối năm phụng vụ không phải là nỗi sợ hãi mà là hy vọng vào sự sống có Thiên Chúa. Dù người ta ít nhắc đến Thiên Chúa trong đại dịch, Thiên Chúa vẫn hiện diện; dù người ta có nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa trước sự ác, Thiên Chúa vẫn là Đấng làm chủ mọi sự và đấng đánh bại sự ác. Vì vậy, niềm hy vọng của người Kitô hữu không bao giờ bị nhầm lẫn: “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.”

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Niềm hy vọng vào Thiên Chúa đã giúp tôi sống tích cực giữa khó khăn.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

 

Hits: 1