Thứ Bảy, 11.09.2021
Chúa Giêsu chính là hiện thân của Tình Yêu

Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên

1 Tm 1,15-17 • Tv 112,1-2.3-4.5-7 (Đ. c.2) • Lc 6,43-49

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca.

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

46 “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm

(1) Khi mời gọi “đọc” 1 Tm 1, 15-17 qua lăng kính Lc 6, 43-49, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu-Kitô chính là hiện thân của Tình Yêu và Ơn Siêu Độ của Thiên Chúa, như được phản ảnh, trước tiên, trong 1 Tm 1, 15-17 : ở đây, Phaolô cho thấy chính ngài là một trong những đối tượng của tình yêu đó [“Anh thân mến, đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giêsu muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Ngài nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Ngài, để được sống muôn đời.” (1 Tm 1, 15-16)]…

(2) Thứ đến, trong Lc 6, 43-49 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy người khôn ngoan là kẻ tin nơi Ngài, sống như Ngài, yêu như Ngài, vì thế, được ở trong Ngài và nên giống như Ngài [“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : ‘…Tại sao anh em gọi Thầy : Lạy Chúa ! Lạy Chúa !, mà anh em không làm điều Thầy dạy’ ?” (Lc 6, 43a.46)]…

Căn tính con người chỉ có thể có được khi nhờ yêu thương, người ta phục hồi lại được hình ảnh nguyên thuỷ của mình là giống như Thiên Chúa-Tình Yêu, tức là khi người ta sửa chữa được những so le, những chênh vênh, những không ăn khớp vẫn tồn tại nơi mình do tội lỗi gây ra…

Lm. Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG

Hits: 1