Thứ Sáu, 10.09.2021
Người khôn ngoan để Thiên Chúa hướng dẫn dời mình!

Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên

1 Tm 1,1-2.12-14 • Tv 15,1-2a và 5.7-8.11 (Đ. x. c.5a) • Lc 6,39-42

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca.

39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm

(1) Khi mời gọi “đọc” 1 Tm, 1-2.12-14 qua lăng kính Lc 6, 39-42, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy bởi vì Đức Giêsu-Kitô là Ánh Sáng của mọi thụ tạo, vì thế, tất cả mọi người sẽ mù lòa nếu không được chính Ngài soi sáng, dẫn dắt, như được phản ảnh, trước tiên, trong Lc 6, 39-42: ở đây, Đức Giêsu cho thấy ngoài Ngài ra chẳng có ai xứng đáng để là kẻ dẫn dắt người khác, bởi vì chính Ngài là Đường là Sự Thật và là Sự Sống [“Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: ‘Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi’.” (6, 39-40)]…

(2) Thứ đến, trong 1 Tm 1, 1-2.12-14: ở đây, Phaolô đã chia sẻ với Timôthê kinh nghiệm đời mình, sau khi đã được ánh sáng của Đức Kitô soi chiếu [“Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Ngài đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Ngài. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn…nhưng tôi đã được Ngài thương xót…đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Ngài.” (1 Tm, 12-13a.14b)]…

Lm. Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG

Lạy Chúa, kẻ tự cho mình hiểu biết tất cả chính là kẻ chẳng biết gì cả. Xin Chúa hãy ban cho con ơn khiêm nhường để biết mở lòng ra cho Chúa hướng dẫn đời con.

Hits: 2