Thứ Năm, 08.04.2021
Bình An Tự Nhiên Và Bình An Siêu Nhiên

Thứ Năm, 08.04.2021
Bình An Tự Nhiên Và Bình An Siêu Nhiên

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lời Chúa

Cv 3,11-26 • Tv 8,2a và 5.6-7.8-9 (Đ.c.2a) • Lc 24,35-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca.

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! “37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? “40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không? “42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

“Bình an cho anh em” là lời chào của Đấng Phục Sinh gửi đến thế giới những người chưa phục sinh. Sự xuất hiện siêu thường này làm cho thế giới đời thường ra hoảng hốt. Trong thế giới đời thường, con người bình an khi có thể kiểm soát và làm chủ mọi sự. Nhưng suy cho tỏ, ngay cả sinh mệnh bản thân, con người còn không thể làm chủ. Vì thế, an sinh đời thường thật mong manh, và tự thân mang mầm hoảng hốt. Đại dịch Covid-19 là một dấu chỉ. Nhưng chính từ nỗi bất an ấy mà Đấng Phục Sinh hiện đến ban sự bình an siêu nhiên đến từ thế giới của Đấng Phục Sinh từ cõi chết. Cũng vậy, con người chỉ cảm mến bình an siêu nhiên khi đã thấu tỏ nỗi bất an của cõi vô thường. Bình an cho cõi bất an là ý nghĩa của mầu nhiệm Phục Sinh. Đó là điều mà Đức Ki-tô đã nhọc công giảng dạy cho các môn đệ, cả trước lẫn sau Phục Sinh. Lạy Đấng Phục Sinh, xin dạy con thấu tỏ ý nghĩa của mầu nhiệm Phục Sinh và luôn sống an vui giữa cõi vô thường. Amen!

Lm. Phao-lô Nguyễn Thành Sang

Sống Lời Chúa: Giữ cho được bình an đích thực đến từ Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 2