Thứ Tư, 07.04.2021
Lòng Chúng Ta Đã Chẳng Bừng Cháy Lên Sao?

Thứ Tư, 07.04.2021
Lòng Chúng Ta Đã Chẳng Bừng Cháy Lên Sao?

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lời Chúa

Cv 3,1-10 • Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (Đ.c.3b) • Lc 24,13-35

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca.

13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? ” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.”19 Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy? ” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? “

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.”35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

Thời hiện đại, khi cơ cấu làng xã, giáo xứ bị phân tán vào giữa xã hội rộng lớn, để giữ vững đức tin, con người cần có kinh nghiệm về Thiên Chúa. Đây là điều Giáo hội chú ý tới trong việc đào luyện đức tin cho con cái mình. Hai môn đệ trên Em-mau đã có một kinh nghiệm đức tin: hai ông cảm thấy lòng mình bừng cháy khi được Chúa Giê-su đồng hành và giải thích Kinh Thánh. Đức tin xét cho cùng không phải là một vấn đề tranh biện, hợp lý, nhưng là một vấn đề vượt trên cả lý luận, vươn tới chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn, đó là lương tâm. Một trong những cách xây dựng đức tin vững chắc đó là duyệt xét cõi lòng. Càng sống trên đường đời, con người có cơ hội trải qua nhiều sự, và sự việc nào cũng để lại dấu ấn nơi con tim. Dấu ấn nào khiến con tim bừng cháy đó là nơi chúng ta gặp Chúa. Vì thế cần có những lúc hồi tâm và so sánh giữa các kinh nghiệm của cõi lòng, kinh nghiệm nào giúp củng cố lòng tin cậy mến, kinh nghiệm ấy sẽ dẫn đường đến gần Chúa.

Lm. Giu-se Vũ Uyên Thi

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hằng cảm nhận Chúa trong lòng.

Sống Lời Chúa: Tập nhìn vào cõi lòng để nhận ra dấu chỉ Chúa hiện diện.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1