Thứ Năm, 13.02.2020 – Hy vọng của người đàn bà dân ngoại

Tuần V Mùa Thường Niên.
1V 11,4-13 • Tv 105,3-4.35-36.37 và 40 • Mc 7,24-30

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Hy vọng của người đàn bà dân ngoại

…chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái. (Mc 7,28)

Một người đàn bà dân ngoại có đứa con gái bị quỷ ám; còn Đức Giêsu, một người Do Thái, ít khi đến thành Tia, một vùng đất của dân ngoại. Khi thấy Người ánh sáng đã bừng lên trong tâm hồn bà, con bà có hy vọng được khỏi bệnh. Nhưng Chúa Giêsu đã thinh lặng. Bà không ngã lòng, nhụt chí. Bà cứ đi sau mà kêu, kêu hoài, kêu mãi, nài xin Người ra tay cứu giúp con gái của bà.

Một thử thách khác đến với bà, Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ khó nghe để từ chối bà, lời lẽ của một người Do Thái miệt thị dân ngoại, không biết đến Thiên Chúa: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con.” Niềm tin của bà đã thể hiện lòng khiêm tốn, đó là sự khiêm tốn trước Thiên Chúa: Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái“.

Một bài học đức tin tuyệt vời cho các môn đệ và cho cả chúng ta ngày nay: đón nhận ánh sáng, kiên trì và khiêm tốn. Tin không phải đòi hỏi. Tin là chờ đợi tất cả từ tay Chúa ban, và đón lấy tất cả như hồng ân nhưng không.

Paul Ngô Đình Sĩ

Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào tình yêu của Chúa dù con không hiểu hết những gì Chúa đã làm cho đời con.

Quyết tâm: Ý thức được việc mình làm được đều do ơn ban Chúa và cảm tạ Ngài.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 3