15/06/2024

Đại Hội Dân Chúa Năm Thánh 2010, từ 21 đến 25-11-2010

0

CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI 1. Giới thiệu “Giáo Hội mầu nhiệm-hiệp thông-sứ vụ” như bản thiết kế ngôi nhà chung của Dân Chúa. 2. Ý nghĩa mục đích: soi sáng và trợ lực cho các thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, suy nghĩ, góp ý cho việc gia cố, phục chế, canh tân ngôi nhà chung của mình trên nền đá vững chắc là Lời Chúa…

ĐẠI HỘI DÂN CHÚA NĂM THÁNH 2010

TỪ 21 ĐẾN 25 THÁNG 11-2010

TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ, 6 BIS TÔN ĐỨC THẮNG, P.BẾN NGHÉ, Q.1, TP.HCM

 

Download tài liệu làm việc (file PDF)

  

 

I. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

 

1. Giới thiệu  “Giáo Hội mầu nhiệm-hiệp thông-sứ vụ” như bản thiết kế ngôi nhà chung của Dân Chúa.

2. Ý nghĩa mục đích:  soi sáng và trợ lực cho các thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, suy nghĩ, góp ý cho việc gia cố, phục chế, canh tân ngôi nhà chung của mình trên nền đá vững chắc là Lời Chúa (xem Mt 7,24-25),trên 4 trụ cột vững bền là chân lý và tình thương, hoà bình và công lý (x.TV 85,11; Thông điệp “Tình Yêu trong Chân Lý”).

 

II. ĐẠI BIỂU  (tổng số là 280-300)

 

1. Các giám mục VN              (30-40)          

2. Ban Thư Ký Đại Hội (20)  (50-60 trọ và ăn sáng tại TT.MV)

3. 26 LM Tổng Đại diện                  

4. 8 LM Giám đốc ĐCV        (34 trọ và ăn sáng bên dòng Phaolô)

5. 26 Đại diện LM 26 giáo phận    

6. 30 Đại diện các dòng tu     (56 trọ và ăn sáng bên dòng Phaolô)

7. 120-130  giáo dân, đại diện Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo lý viên,

    Ca đoàn, các Giới và đoàn thể tông đồ giáo dân…  (120-130 trọ và ăn sáng tại ĐCV)

8. Khách mời    (mời 20-25 vị dự Đại Hội từ chiều T.Tư 24 đến hết T. Năm 25.11.2010, và trọ ở khách sạn) :

– Đại diện Bộ Truyền Giáo, Bộ Ngoại Giao Vatican, Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục vụ Di Dân, ĐHY Sepe,                                      

– Đại diện các HĐGM lo mục vụ di dân cho các cộng đồng CGVN hải ngoại,                               

 (Đức, Pháp, Canada, Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân, Mã lai, Campuchia, Thái Lan)

– Đại diện vài tổ chức Bác Ái hỗ trợ Giáo Hội tại Việt Nam                                                                      

   PC. Ban Tổ Chức lo bố trí chỗ ăn ở cho các Thư ký và tài xế của các đại biểu.

 

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ( từ chiều CN 21.11 đến hết T.Năm 25.11.2010)

 

Chúa nhật 21.11 : Khai mạc Đại hội

Ban Tiếp Tân Đại Hội tiếp đón các đại biểu từ lúc 14:00… 

16:45   có xe đưa tất cả các đại biểu đi dự lễ khai mạc tại nhà thờ chánh toà.

17:15   Thánh lễ khai mạc.    

18:30   xe đưa tất cả về dùng cơm tối tại Đại Chủng viện.

 

Thứ Hai 22.11  Chủ đề : Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam    

                           (Giáo tỉnh Hà Nội phụ trách)

6:30    Ăn sáng tại nơi trọ. 

7:30    Kinh Sáng,  Giới thiệu đề tài, tham luận, góp ý… Giải lao…

10:30  Thánh lễ tại Nhà Nguyện Đại Chủng Viện. 

11:30  Cơm trưa tại ĐCV.  Nghỉ trưa.

14:30  Kinh Chiều.  Giới thiệu câu hỏi hội thảo nhóm.  Hội thảo nhóm.

16:30  Nghỉ ngơi (tắm giặt).

17:30  Đúc kết ý kiến của các nhóm tại Hội trường.

18:30  Khai mạc phòng triển lãm tranh & ảnh nghệ thuật.

19:00  Cơm chiều tại ĐCV.  Gặp gỡ, giao lưu riêng hay nhóm…     Nghỉ đêm 

 

 

Thứ Ba 23.11  Chủ đề : Giáo Hội như dấu chỉ và khí cụ hiệp thông

                         (Giáo tỉnh Sàigòn phụ trách – chương trình như thứ hai 22.11)

                         18:30   Lễ hội ẩm thực

 

Thứ Tư 24.11   Chủ đề : Giáo Hội Việt Nam và sứ vụ loan báo Tin Mừng

                          (Giáo tỉnh Huế phụ trách – chương trình như thứ hai 22.11)

                         18:30   Cơm tối

 

T.Năm 25.11       Tổng kết và lễ hội

7:30   Kinh Sáng.

          Trình bày bản thảo Sứ điệp của Đại Hội gởi cộng đồng dân Chúa VN.

          Các đại biểu góp ý điều chỉnh, bổ sung, biểu quyết…   Giải lao…

10:30  Phát biểu của quý khách mời

11:30  Cơm trưa tại ĐCV.  Nghỉ trưa

14:30  Kinh Chiều.  

           Đúc kết các ý kiến đã được đóng góp trong Đại Hội…. Giải lao

16:00  Thánh lễ bế mạc Đại Hội tại Nhà Nguyện ĐCV

17:00  Cơm chiều tại ĐCV   

19:00  Công bố Sứ điệp Đại Hội gửi cộng đồng dân Chúa Việt Nam.

                  Lễ Hội  tại sân TT.MV, với sự tham dự của các thành phần dân Chúa trong giáo phận.

                  Mời đại diện Chính Quyền cùng các Tôn giáo bạn đến dự Lễ hội lúc 19:00.

 

 

 IV. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

 

1. Chủ tọa đoàn

– Khai mạc 21.11                                Đức Cha Chủ tịch và HĐGM Việt Nam

– Thứ Hai 22.11                                  Giáo tỉnh Hà Nội

– Thứ Ba  23.11                                   Giáo tỉnh Sàigòn

– Thứ Tư 24.11                                    Giáo tỉnh Huế

– Thứ Năm 25.11                                 Ban Thường vụ HĐGM

 

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn

– Chủ sự Thánh Lễ. Giảng lễ.

– Chủ tọa những giờ họp chung tại hội trường.

 

3. Điều phối chung

– Tổng thư ký HĐGM và Ban Thư ký đại hội chịu trách nhiệm điều phối chung.

– Nhiệm vụ của Ban điều phối : trợ giúp chủ tọa đoàn và giúp việc điều hành đại hội được xuyên suốt.

 

V. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

1. Thành viên của Ban Thư ký

– Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký HĐGM, 3 cha thư ký của 3 giáo tỉnh.

– Các chuyên viên trong nhóm thần học, giáo luật, lịch sử.

– Các Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký của các Ủy ban trực thuộc HĐGM (xin các cha Tổng thư ký chọn thêm một người để cùng làm việc).

 

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

 

a) Thuyết trình và tham luận

– Sắp xếp các bài thuyết trình và tham luận sẽ được trình bày trong đại hội : cần sắp xếp cho phù hợp với chủ đề từng ngày, chọn các bài tham luận sẽ trình bày trong đại hội.

– Giới thiệu các bài thuyết trình và tham luận : giới thiệu người đọc tham luận cũng như đề tài trình bày. Thông thường, giám mục tổng thư ký và phó TTK của HĐGM lo việc này.

 

b) Thảo luận nhóm

– Soạn thảo, hướng dẫn đề tài thảo luận trong các nhóm : nhóm thần học sẽ soạn thảo các câu hỏi thảo luận và hỏi ý kiến chung của Ban Thư ký, thống nhất với nhau về hướng điều hành giờ thảo luận.

– Phân bổ các nhóm : 16 nhóm, mỗi nhóm gồm cả giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Nếu HĐGM cần họp riêng để bàn những việc cần thiết, các ngài có thể tùy nghi quyết định.

– Sắp xếp phòng ốc cho các nhóm thảo luận : liên hệ với Trung tâm mục vụ.

– Điều hành các buổi thảo luận nhóm (Các Tổng Thư ký của các Ủy ban và người cộng tác sẽ đóng vai trò trưởng nhóm và thư ký của các nhóm).

– Đúc kết ý kiến của nhóm : đúc kết sớm hết sức có thể, trình bày vắn tắt cho đại hội tại cuộc họp chung, trao văn bản đúc kết cho giám mục phó TTK.

– Làm việc chung với nhau để có đúc kết chung cho từng ngày cũng như cho toàn thể đại hội : nhóm thần học chịu trách nhiệm làm đúc kết chung.

– Biên soạn Sứ điệp Đại hội gửi cộng đồng Dân Chúa Việt Nam : cần xin ý kiến trước của HĐGM, cụ thể là Ban Thường vụ và các giám mục trong nhóm soạn thảo văn bản.

– Đúc kết tất cả ý kiến của đại hội thành những đề nghị (propositions) : sẽ trình lên HĐGM sau để có thể chính thức công bố vào lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010.

 

3. Phân công

 

a) Ba cha thư ký của ba giáo tỉnh

– Chia nhóm : có 16 nhóm, mỗi nhóm có các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân.

– Ghi biên bản hằng ngày về đại hội.

– Gửi biên bản cho Đức cha Phó Tổng thư ký HĐGM.

 

b) Nhóm chuyên viên thần học-giáo luật-lịch sử

– Soạn thảo các câu hỏi thảo luận nhóm (trao đổi thêm với toàn Ban Thư ký)

– Chuẩn bị bản phác thảo của Sứ điệp Đại hội gửi cộng đồng Dân Chúa Việt Nam.

– Đón nhận các bản đúc kết hội thảo của mỗi nhóm và làm thành bản đúc kết chung của từng ngày.

– Soạn thảo bản đúc kết chung của cả đại hội.

– Soạn thảo các đề nghị (propositions) của đại hội.

 

c) Các tổng thư ký các Ủy ban và người cộng tác

– Góp ý với nhóm chuyên viên trong việc soạn thảo những câu hỏi thảo luận.

– Điều hành các buổi thảo luận nhóm và đúc kết ý kiến của nhóm.

– Trình bày đúc kết của nhóm : (1) ngày 22 & 23.11 : trình bày đúc kết theo liên nhóm, (2) ngày 23.11 : trình bày đúc kết của từng nhóm.

– Gửi bản đúc kết đến Phó TTK HĐGM.

 

 

Ghi chú: Ban Thư ký sẽ họp lại vào 8:30 Thứ Sáu, 12-11-2010, tại Trung tâm mục vụ.

 

 

 Download tài liệu làm việc (file PDF)

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]