Caritas Quốc Tế: Tham khảo về dự thảo sơ bộ Khung Chiến lược giai đoạn 2011-2015, MỘT NHÂN LOẠI KHÔNG NGHÈO ĐÓI

Việc soạn thảo Khung Chiến lược giai đoạn 2011-2015 đã được thực hiện bởi một nhóm công tác hạn chế gồm những nhân viên cao cấp của Văn phòng Tổng Thư ký của CI (Caritas Quốc tế) cộng tác với nhóm soạn thảo Khung Chiến lược. Nhóm này bao gồm những thành viên của Ban chấp hành, những điều phối viên các khu vực và những Giám đốc của các tổ chức thành viên.

CARITAS QUỐC TẾ

 

Tham khảo về dự thảo sơ bộ Khung Chiến lược giai đoạn 2011-2015

 

 

 

 

MỘT NHÂN LOẠI

 

KHÔNG NGHÈO ĐÓI

 

 

«Giữa lòng một xã hội càng ngày càng được toàn cầu hoá, lợi ích tập thể và những cố gắng đã được thực hiện để đạt được nó phải tính đến những chiều kích của gia đình nhân loại trong sự toàn vẹn của nó, của cộng đồng các dân tộc, các quốc gia, để làm cho trái đất được thống nhất và hoà bình».  

 

Caritas Quốc Tế

VP. Tổng Thư ký

Palazzo San Calisto

00120 Cité Vatican

 

 

 

 

 


                                                                         30 tháng 09 năm 2010

 

 

Kính gửi toàn thể các tổ chức thành viên của Caritas Quốc Tế,

 

Tham khảo về dự thảo sơ bộ Khung Chiến lược giai đoạn 2011-2015

 

Lời tựa

 

Việc soạn thảo Khung Chiến lược giai đoạn 2011-2015 đã được thực hiện bởi một nhóm công tác hạn chế gồm những nhân viên cao cấp của Văn phòng Tổng Thư ký của CI (Caritas  Quốc tế) cộng tác với nhóm soạn thảo Khung Chiến lược. Nhóm này bao gồm những thành viên của Ban chấp hành, những điều phối viên các khu vực và những Giám đốc của các tổ chức thành viên.

 

Những tham khảo trước đây đã cho thấy rằng bỏ đi toàn bộ những định hướng được xác định trong Khung Chiến lược giai đoạn 2007-2011 là không thích hợp với giai đoạn làm việc này do Tổng liên đoàn thực hiện. Tài liệu đó đã được soạn thảo dựa trên một cuộc phân tích chuyên sâu, tiếp theo một quá trình tham khảo, và nội dung của nó, phần lớn vẫn còn thích hợp ở thời buổi này cũng như vào năm 2007. Do đó, lập lại toàn bộ công việc này xem ra không có lợi, nhưng tốt hơn là nên đánh giá lại, hoàn thiện nó và tái khẳng định những định hướng đã được đi theo kể từ Đại Hội năm 2007. Vậy Khung Chiến lược hiện tại làm thành nền tảng cho dự thảo của Khung Chiến lược giai đoạn 2011- 2015.

 

Quá trình tham khảo

 

Khung Chiến lược của Caritas Quốc tế trước tiên là một tài liệu hướng dẫn nhằm giới thiệu và đề xuất công tác do các tổ chức thành viên của liên đoàn thực hiện. Trong khi thiết lập quá trình tham khảo cho Khung Chiến lược giai đoạn 2011-2015 Văn Phòng Tổng Thư ký đã tính đến những nhận xét đã được nêu lên từ quá trình tham khảo đã được thực hiện cho Khung Chiến lược giai đoạn 2007-2011, gồm có một bảng dài các câu hỏi.

 

Quá trình tham khảo hiện tại được dựa trên một bảng dự thảo sơ bộ của Khung Chiến lược mà những vị được hỏi ý kiến trong các tổ chức thành viên, được yêu cầu đánh giá, bằng một hệ thống đơn giản đánh số từ 1 đến 5, hệ thống này cho phép ước tính sự đồng ý hoặc không đồng ý của họ với những yếu tố chứa đựng trong tài liệu. Vả lại, quý vị được yêu cầu ghi lại những lời bình và những đề nghị theo từng phần của tài liệu sơ bộ. Tài liệu sơ bộ được trình bày dưới hai hình thức khác nhau: dưới hình thức một bảng, để sử dụng trong quá trình tham khảo và dưới hình thức đã viết sẵn. Hình thức thứ hai này không được xem như là “tài liệu cuối cùng”; đấy chỉ là một dự thảo được trình bày dưới hình thức này với mục đích là để làm sáng tỏ cách thức mà tài liệu cuối cùng sẽ được soạn thảo và trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn và dễ đọc.

 

Tựa đề “Một nhân loại, không nghèo đói” đã được chọn vì nó tóm lượt một cách súc tích tầm nhìn được tài liệu sơ bộ trình bày và sẽ là đề tài của những cuộc thảo luận theo chủ đề của Đại Hội lần thứ 19, sẽ diễn ra từ 22 đến 27 tháng 5 năm 2011. Những lý do của sự lựa chọn chủ đề này được trình bày trong phần dẫn nhập sơ bộ dẫn vào tài liệu. Theo cùng một cách, những vị được hỏi ý kiến được yêu cầu đánh giá tựa đề này, cũng như những thế phải lựa chọn, và nêu lên những đề nghị riêng của mình.

 

Trên cơ sở những kết quả của quá trình tham khảo này, một bản dự thảo mới sẽ được soạn thảo và trình lên Ban chấp hành vào tháng 11 năm 2010, trước khi thảo ra dự thảo sau cùng, bản dự thảo sau cùng này sẽ được trình lên Đại Hội để hợp thức hoá vào tháng 5 năm 2011.

 

Xin quý vị vui lòng điền vào bảng câu hỏi tham khảo đính kèm dưới đây trước ngày 5 tháng 11 năm 2010 và gửi về địa chỉ sau đây:

[email protected] Xin thành thật cám ơn.

 

Xin kính chúc và cám ơn vì sự cộng tác của quý vị.

 

Lesley-Anne Knight

Secrétaire générale

30 septembre 2010.

 

 

A. Tựa đề

Xin vui lòng khoanh tròn điểm đáp ứng tốt nhất ý kiến của quý vị với từng yếu tố.

“Một nhân loại, không  nghèo đói’

Không đồng ý                                                        Đồng ý

1                    2                      3                       4               5

 

“Không có nghèo đói”, Một gia đình nhân loại duy nhất, chia sẻ những tài nguyên của trái đất.

Không đồng ý                                                         Đồng ý

1                    2                      3                       4               5

 

‘Chúng ta là Caritas – một tiếng nói duy nhất chống lại nghèo đói và bất công’

Không đồng ý                                                          Đồng ý

1                    2                      3                       4               5

 

Lời bình

 

 

 

 

 

 

B. Dẫn nhập

 

Từ 60 năm nay, trong một thế giới bất công, Caritas Quốc tế chọn hướng ưu tiên cho người nghèo, bằng cách đáp ứng đau khổ của con người bằng tình thương và bằng nhiều hành động khác nhau. Trong những năm gần đây, những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong những lãnh vực phát triển quốc tế và xoá đi sự nghèo khổ, cũng như trong khả năng của chúng ta đáp ứng những đòi hỏi khẩn cấp về nhân đạo.

 

Tuy nhiên, trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21, chúng ta phải đối phó với một loạt những thách đố đe doạ phải ngưng, thậm chí đảo ngược những tiến bộ mà chúng ta đã thực hiện được. Những biện pháp mang tính chiến lược được tính từ đây đến năm 2015 không những nhằm đề cập đến những thách đố này, mà còn nhằm nâng cuộc chiến đấu của chúng ta chống nghèo đói và sự bất công lên một tầm cao hơn.

 

Bất chấp những tiến bộ đã thực hiện được về mặt phát triển trong 50 năm gần đây, vẫn còn hơn một tỷ người luôn sống dưới ngưỡng nghèo đói. Đa số họ đang sống trong những vùng có nguy cơ, thường là mồi ngon của xung đột, của thiên tai và đói kém.

 

Sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng đào sâu hơn, những người dân nghèo nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những thách đố gắn liền với sự thay đổi khí hậu, giá thực phẩm tăng cao và những hậu quả không ngừng gia tăng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

 

Tầm nhìn chiến lược của chúng ta gồm tóm trong 6 từ: một nhân loại, không nghèo đói.

 

Caritas tin vào tính duy nhất và và sự phụ thuộc lẫn nhau của gia đình nhân loại trong sự toàn vẹn của nó. Với tư cách là thành viên của gia đình này, chúng ta không thể chấp nhận một số anh chị em của chúng ta tiếp tục sống trong những điều kiện nghèo khổ cùng cực, và chắc chắn là không thể chấp nhận cả tỷ người phải chịu hoàn cảnh như thế.

 

Chúng ta không thể chấp nhận có 30,000 anh chị em chúng ta chết hằng ngày vì suy dinh dưỡng và những chứng bệnh có thể tránh được.

 

Chúng ta không thể chấp nhận có 1,2 tỷ người không được tiếp cận những cơ sở y tế cơ bản.

 

Chúng ta không thể chấp nhận có 72 triệu trẻ con trên thế giới, mà đa số là các bé gái, bị từ chối quyền được hưởng một nền giáo dục.

 

Chúng ta không thể chấp nhận có 500,000 phụ nữ và và thiếu nữ chết vì những biến chứng trong thời gian thai nghén, sinh nở và thời gian sáu tuần đầu sau khi sanh.

 

Chúng ta không thể chấp nhận hơn một tỷ người mỗi ngày phải đau khổ vì đói khát và 70 phần trăm trong số đó là phụ nữ và những bé gái.

 

Caritas khát khao một thế giới mà giữa lòng nó mỗi một người có thể sống xứng đáng với phẩm giá của mình trong hoà bình và giữa lòng một thế giới mà sự hiện hữu không ngừng gia tăng của sự nghèo khổ cùng cực không thể nào có thể chấp nhận được. Do đó, việc tập trung về những nguyên nhân và hậu quả của nghèo đói sẽ là trọng tâm mọi mặt của việc làm của chúng ta, đó là những nhu cầu cấp bách về nhân đạo, sự thay đổi khí hậu, vấn đề di dân, sức khoẻ, giáo dục, sự an toàn thực phẩm hoặc là vấn đề củng cố hoà bình.

 

Thoạt nhìn, mục tiêu ‘không nghèo đói’ xem ra không thực tế, nhưng vấn đề là sự nhất quán duy nhất hợp lý đối với những mục tiêu thiên niên kỷ dành cho sự Phát triển, nhắm đến việc giảm nghèo của thế giới xuống còn phân nửa từ đây đến năm 2015. Những mục tiêu thiên niên kỷ dành cho sự Phát triển phải được xem như một giai đoạn quan trọng trên đường đi chớ không phải là kết thúc của cuộc hành trình. Từ đây đến năm 2015, Caritas mong thấy được một sự cam kết từ phía cộng đồng quốc tế để hoàn tất công việc đã bắt đầu qua trung gian của Tuyên ngôn thiên niên kỷ năm 2000, qua đó các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết “giải phóng tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ con khỏi những điều kiện tồi tệ và phi nhân đạo của sự nghèo khó cùng cực”.

 

Tài liệu này thiết lập những hướng đi chiến lược cho Tổng liên đoàn Caritas từ nay đến năm 2015. Dựa trên sự đồng nhất mạnh mẽ của đức tin, chúng tạo thành một khuôn khổ của đối tác, liên kết, công bình giữa các thế hệ và những cải cách, nhằm đáp ứng bốn mục tiêu chính trong các lãnh vực đáp ứng về nhân đạo, sự phát triển con người toàn diện, biện hộ và sự phát triển về tổ chức.

 

“Một nhân loại, không nghèo đói” lấy lại Khung Chiến lược của tháng 11 năm 2007, thiết lập một chương trình đầy tham vọng cải cách nhằm làm cho Tổng liên đoàn Caritas có khả năng đón nhận những thách thức mà thế kỷ 21 đặt ra. Từ năm 2007, cơ cấu lãnh đạo của Văn phòng Tổng Thư ký đã  được tái tổ chức, những quy chế mới và những điều lệ đã được soạn thảo nhằm cải tiến sự điều hành của Tổng liên đoàn. Những hướng đi chiến lược đến năm 2015 dựa trên những thành tựu này và nhằm dẫn chúng ta đến những tầm cao hơn về mặt hiệu quả.

 

Lesley-Anne Knight

Tổng Thư ký

 

B. Lời dẫn

Không đồng ý                                                Đồng ý

 

1                    2                      3                       4         5

Lời bình

 

 

 

 

C. Chúng ta là Caritas

 

Caritas ở giữa lòng sứ vụ của Giáo Hội, một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại trong việc nhập thể của Đức Giêsu Kitô. Trên nền tảng của lời giáo huấn này, những tổ chức Caritas được liên kết với nhau và tạo thành một Tổng liên đoàn mà mục tiêu là phục vụ những người nghèo nhất thế giới. Chúng ta dựa vào những văn bản Kinh Thánh, Giáo huấn Xã hội của Giáo hội cũng như những kinh nghiệm và những hy vọng của những người bị thiệt thòi và sống trong những điều kiện nghèo khổ. Chúng ta làm việc với những người thuộc mọi niềm tin tôn giáo.

 

Chúng ta khao khát một thế giới mà giữa lòng nó những tiếng nói của những người nghèo khổ nhất được nghe và được quan tâm, một thế giới trong đó mỗi cá nhân đều được tự do phát triển, sống trong hoà bình và xứng đáng với phẩm giá, một thế giới trong đó môi trường tự nhiên được quản lý một cách có trách nhiệm và bền vững tuỳ theo lợi ích của toàn thể gia đình nhân loại.

 

Công việc Caritas thực hiện dựa trên những giá trị sau đây:

 

Lòng thương cảm: Đối diện với sự nghèo khó và đau khổ của thế giới, sự đáp ứng nền tảng của chúng ta là lòng thương cảm xuất phát từ tình thương. Chúng ta từ chối chấp nhận sự đau khổ của anh chị em của chúng ta và chúng ta dấn thân hành động để xoa dịu nó.

 

Hy vọng: Niềm hy vọng của chúng ta được khơi nguồn từ đức tin Kitô giáo, từ sức mạnh và tài nguyên của những đối tác của chúng ta cũng như của những con người mà họ trợ giúp. Hẳn là niềm tin Kitô giáo không phải là thụ động, chúng ta tin chắc rằng bằng cách làm việc chung với nhau, chúng ta có thể và phải đạt đến một thế giới tốt hơn để mỗi cá nhân có thể tận hưởng được sự sung mãn của cuộc sống.

 

Phẩm giá: Chúng ta tin ở phẩm giá nội tại của mỗi người và nam nữ đều bình đẳng. Chúng ta làm việc với mỗi cá nhân không tính đến nguồn gốc chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc khuynh hướng chính trị của người ấy.

 

Công lý: Chúng ta xác tín rằng không thể ban tặng cho một người một thứ gì đó mà đương nhiên người ấy có quyền được hưởng. Chúng ta phản đối những cơ cấu kinh tế, xã hội, chính trị và văn hoá đối nghịch với một xã hội công bằng.

 

Sự liên đới: Chúng ta làm việc để củng cố sự liên đới đối với những người nghèo, chúng ta cố gắng nhìn thế giới qua nhãn quang của họ và thừa nhận sự lệ thuộc lẫn nhau của nhân loại.

 

Sự đối tác: Chúng ta thiết lập những mối liên hệ giữa các cộng đồng trên thế giới, bằng cách xác tín rằng mỗi cộng đồng đều nhận và cho. Chúng ta làm việc giữa lòng gia đình Công giáo của chúng ta và vượt ra bên ngoài để tái lập công lý và làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

 

Sự quản lý: Chúng ta xác tín rằng hành tinh của chúng ta và toàn bộ tài nguyên của nó được giao phó cho nhân loại và chúng ta cố gắng hành động có trách nhiệm đối với môi trường với tư cách là những nhà quản lý chân chính của Tạo hoá.  

 

 

 

C. Chúng ta là Caritas

 

 

Không đồng ý                                                     Đồng ý

 

1                   2                     3                     4                     5                

Lời bình

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Chức năng chiến lược

 

Với tư cách là tổng liên đoàn thế giới, những hoạt động của Caritas quốc tế được thực hiện trong sự thống nhất qua con đường phối hợp, biện hộ và truyền thông  hiệu quả cũng như qua sự phát triển những tổ chức vững mạnh và có uy tín.

 

 

Phối hợp, Biện hộ, Truyền thông:

 

Caritas quốc tế cam kết :

 

1. Làm việc giữa lòng Giáo Hội với tư cách là tác nhân của sự thay đổi trên thế giới.

 

Không đồng ý                                       Đồng ý

1                  2                 3                  4         5

2. Tập trung cố gắng đến những người bần cùng nhất và khó khăn nhất.

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

3. Tăng cường khả năng về mặt đáp ứng những nhu cầu cấp bách về nhân đạo.

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

4. Thúc đẩy những quan hệ bình đẳng giữa nam và nữ

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

5. Tăng cường sự tranh đấu cho Tổng liên đoàn

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

6. Bảo đảm trách nhiệm, sự trong sáng và hiệu quả của sự cứu trợ.

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

7.Thúc đẩy hệ thống hoá toàn cầu và sự đối tác.

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

Tăng cường những khả năng tổ chức

Caritas quốc tế cam kết :

 

1. Củng cố công việc tái cấu trúc quản trị và điều hành.

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

2. Cải tiến việc quản lý và lãnh đạo.

 

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

3. Bảo đảm khả năng đứng vững về tài chính.

 

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

4. Vận động những cuộc lạc quyên gây quỹ hữu hiệu.

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

 

5. Cải tiến việc quản lý truyền thông và thông tin

 

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

6. Phát triển những việc làm nhân đạo quốc tế tốt hơn, những qui luật chuẩn và trách nhiệm.

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

 

7. Cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật và phát triển những kỹ năng.

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

8. Tăng cường sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực và sự cộng tác liên khu vực.

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

9. Tăng cường những quan hệ việc làm với Toà Thánh, cơ quan CIDSE và những hệ thống quốc tế.

Không đồng ý                                         Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

 

Lời bình

 

 

 

 

E. Lòng thương cảm bằng hành động

Mục tiêu 1 : Giảm thiểu tác động của những cuộc khủng hoảng nhân đạo

 

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

Đáp ứng những cuộc khủng hoảng nhân đạo như thảm hoạ thiên nhiên, những cuộc xung đột và những hậu quả của biến đổi khí hậu. Cứu những sinh mạng, giảm bớt những đau khổ và hỗ trợ tái thiết những phương tiện sinh sống để những người nam và người nữ đang sống trong những cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất có thể sống còn, vượt qua những cuộc khủng hoảng nhân đạo và sống trong một môi trường lành mạnh và an toàn.

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

 

 

Chiến lược

 

1. Đặt đúng chỗ những ứng phó khẩn cấp có hiệu quả, thích hợp với những chuẩn mực quốc tế và hợp tác chặt chẽ với những cơ quan khác.

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4              5

 

2. Đặt đúng chỗ những chính sách trong Tổng liên đoàn và những quy luật chuẩn để bảo đảm sự tôn trọng những nhu cầu và lợi ích của những người mà chúng ta giúp đỡ…

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4               5

 

3. Đề nghị đào tạo và trợ giúp vì sự nhạy cảm đối với những thảm hoạ thiên nhiên và sự giảm thiểu những nguy cơ, kể cả những hệ thống nhằm đối phó với thời tiết khắc nghiệt và thay đổi.

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4             5

 

4. Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa những ứng phó khẩn cấp và những chương trình phát triển.

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4              5

 

5. Xúc tiến những kế hoạch giải quyết những xung đột và củng cố nền hoà bình

 

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4               5

 

6. Triển khai những lập trường hữu hiệu về mặt chính trị và biện hộ để ngăn ngừa bạo lực cộng đồng và bạo lực tình dục, những di chuyển chỗ ở bắt buộc và những xung đột vũ trang.

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4              5

 

7. Gây sức ép lên Liên Hiệp Quốc và các Chính phủ để bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương và để tạo ra những « không gian nhân đạo » trong những lúc khủng hoảng nhân đạo.

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4               5

 

 

Lời bình

 

 

 

 

 

Triển vọng năm 2015

 

 

1. Những cộng đồng sẽ có những tài nguyên cần thiết để sống còn và vượt qua được những thảm hoạ thiên nhiên, cũng như làm giảm thiểu tác động của chúng.

Không đồng ý                                      Đồng ý

1                  2                 3                  4         5

 

2. Các cộng đồng thừa hưởng sự nâng đỡ về tài chính và sự thành thạo về kỹ thuật để chiến đấu chống lại  hậu quả của những hiểm hoạ đang gia tăng về môi trường.

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4        5

 

3. Những tổ chức Caritas đáp ứng sự đau khổ của con người cách tập thể và thích hợp, theo những chuẩn mực quốc tế và hợp tác chặt chẽ với những cơ quan khác.

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

4. Những tổ chức Caritas có khả năng giúp đỡ các cộng đồng thiết lập hoà bình và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương trước những nhu cầu cấp bách quan trọng về nhân đạo.

Không đồng ý                                 Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

5 Các tổ chức Caritas đã triển khai những lập trường hữu hiệu về mặt chính trị và biện hộ để ngăn ngừa bạo lực cộng đồng và bạo lực tình dục, những sự di chuyển chỗ ở và những xung đột vũ trang.

Không đồng ý                              Đồng ý

1                  2                 3                  4        5

 

Lời bình

 

 

 

 

 

F. Xúc tiến sự phát triển con người toàn diện

Mục tiêu 2 : Thanh toán sự nghèo đói cùng cực.

Không đồng ý                                  Đồng ý

1                  2                 3                  4                  5

 

Xúc tiến sự phát triển con người toàn diện để người nam và người nữ đang sống trong những cộng đồng thiếu thốn nhất, bất lợi nhất có được một sự tiếp cận đồng đều với những dịch vụ cơ bản như: nước uống, sự giáo dục, những sự chăm sóc về y tế và những phương tiện cần thiết để có thể sống cách bền vững và xứng đáng với phẩm giá.

Không đồng ý                                  Đồng ý

1                  2                 3                  4                  5

 

 

Những chiến lược

1. Củng cố sự quan tâm của thế giới và của liên khu vực về sự bình đẳng và công bằng đối với những con người thiếu thốn nhất và bất lợi nhất

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

2. Gây áp lực lên những nhà lãnh đạo thế giới để thiết lập những muc tiêu mới xuất phát từ những Mục tiêu Phát triển cho Thiên niên kỷ căn cứ trên sự không  khoan nhượng đối với sự nghèo khổ cùng cực.

Không đồng ý                                  Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

3. Thúc đẩy sự chia sẻ về kỹ thuật và tăng cường những khả năng để nâng đỡ và cho phép sắp xếp những chương trình thích nghi với khí hậu,

Không đồng ý                                 Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

4. Sắp xếp ổn thoả sự tiếp cận với lương thực và nước với tư cách là quyền của con người, việc đầu tư trong nông nghiệp, phát triển nông thôn và phát triển những chính sách nhằm đề cập đến những nguyên nhân cơ bản của sự thiếu an toàn thực phẩm toàn cầu.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4        5

 

5. Xúc tiến những kế hoạch và tăng cường khả năng xử lý và ngăn ngừa tốt hơn những cơn đại dịch.

Không đồng ý                              Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

6. Phát triển những chương trình khu vực để xúc tiến và nâng đỡ những cách thực hiện tốt hơn trong lãnh vực việc làm, di dân và buôn người.

Không đồng ý                              Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

Lời bình

 

 

 

 

Triển vọng năm 2015

1. Người nam người nữ đều có một sự tiếp cận bình đẳng với những dịch vụ được cho là cơ bản như nuớc uống, lương thực, thực phẩm, giáo dục và chăm sóc y tế.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

2. Các tổ chức Caritas có được khả năng tăng dần để xúc tiến sự thay đổi qua những chương trình và những dịch vụ hữu hiệu nhằm cho phép các cá nhân đáp ứng những nhu cầu của họ và của gia đình họ.

Không đồng ý                              Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

3. Các Chính phủ và các cơ quan quốc tế cố gắng giảm thiểu việc thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính và cung cấp đủ những tài nguyên cho những quốc gia đang trên đà phát triển để đối phó với sự biến đổi khí hậu, cũng như vấn đề an ninh lương thực và những tài nguyên nước.

Không đồng ý                            Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

4. Những chương trình liên quan đến môi trường và sự công bằng giữa các thế hệ là ưu tiên hàng đầu của Caritas.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

5. Người nam và người nữ không bị cưỡng ép phải rời bỏ quê hương gốc của mình, được tiếp cận những thời cơ thuận lợi và có nhiều sự lựa chọn để dự phòng những phương tiện sinh tồn.

Không đồng ý                             Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

Lời bình

 

 

 

 

 

G. Biện minh cho một thế giới tốt đẹp hơn

Mục tiêu 3 : Biến đổi những hệ thống và những cơ cấu bất công.

Không đồng ý                              Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

Tăng cường quyền lực và ảnh hưởng để người nam và người nữ đang sống trong những cộng đồng thiếu thốn nhất, bất lợi nhất có thể ảnh hưởng đến những hệ thống, những quyết định và những phương sách tác động đến họ và để họ có thể sống dưới sự quản lý của các Chính phủ, những cơ quan và những cơ cấu  đúng đắn.

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

Chiến lược

 

1. Những thành viên của Caritas ủng hộ một chiến dịch duy nhất chống lại sự nghèo đói toàn cầu. Chiến dịch này chứa đựng cùng một thông điệp, cùng một nhãn hiệu và cùng những hoạt động trên bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

2. Phát triển ảnh hưởng của Caritas trên bình diện khu vực và quốc tế để sinh ra một sự cải tổ xã hội có hiệu quả bằng cách buộc những người có quyền quyết định phải theo tầm nhìn dựa trên những giá trị của thế giới .

Không đồng ý                              Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

3. Ứng dụng những phân tích chính trị, kinh tế, thần học và các nghiên cứu về những nguyên nhân của nghèo đói để thông báo các chiến lược triển khai những chính sách, biện hộ và truyền thông, bằng cách sử dụng đầy đủ những phân tích và nghiên cứu của các tổ chức thành viên.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

4. Triển khai những chương trình liên quan đến quyền biện hộ của xã hội dân sự để đảm bảo quyền ưu tiên đã được các Chính phủ thừa nhận cho trách nhiệm của công dân họ trong việc thu xếp những chính sách có lợi cho những người thiếu thốn nhất, trong việc sử dụng những tài nguyên và trong việc kiểm tra những quá trính quản lý hầu bảo đảm sự tôn trọng quyền lực của luật pháp.

Không đồng ý                            Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

5. Tính trở nên nhạy cảm với sự lệ thuộc lẫn nhau toàn cầu, với tư cách là công dân thế giới và những hệ luỵ của nó trong quá trình xoá đi sự nghèo đói.

Không đồng ý                              Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

Lời bình

 

 

 

 

 

 

Triển vọng năm 2015

 

1. Tổng liên đoàn Caritas được công nhận như là động cơ thúc đẩy một thế giới không có nghèo đói và được tôn trọng vì những nghiên cứu chi tiết và về nguyên tắc qua  những hoạt động chung của nó để cổ vũ sự công bằng vì lợi ích của những người thiếu thốn nhất.

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

2. Các tổ chức Caritas, trên bình diện khu vực và quốc gia, đã phát triển khả năng phân tích thần học và biện hộ về những chính sách xã hội liên quan đến những người thiếu thốn nhất và bị bất lợi nhất.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

3. Các cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, là công dân của thế giới. Họ làm việc vì lợi ích chung và họ thực hiện được những thay đổi tích cực liên quan đến cơ cấu, chính sách và những cách làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Không đồng ý                             Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

4. Những quốc gia đang trên đà phát triển được đại diện nhiều hơn trong những tổ chức quốc tế và có một ảnh hưởng quan trọng hơn trong những quyết định liên quan đến những người thiếu thốn nhất.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

5. Các Chính phủ, Liên Hiệp Quốc và những nhà tài trợ khác phát triển  được chất lượng và tác động của sự trợ giúp một cách trong sáng, có trách nhiệm và phản ứng lại những gì liên quan đến những vấn đề mà những người thiếu thốn nhất gặp phải.

Không đồng ý                             Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

6. Việc quản lý của thế giới sẽ công bằng hơn và tiêu biểu hơn đối với những người và những quốc gia nghèo nhất.

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4        5

 

 

Lời bình.

 

 

 

 

H. Một tổng liên đoàn được củng cố và hiệu quả hơn

Mục tiêu 4: Củng cố khả năng tổ chức và sự đối tác toàn cầu.

Không đồng ý                           Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

Caritas sẽ củng cố khả năng tổ chức và những chuẩn mực của mình theo cách để Tổng liên đoàn chịu trách nhiệm cách chuyên nghiệp, đứng vững được về phương diện tài chính và có khả năng thách thức sự nghèo đói trên thế giới, trên nền tảng của đức tin, qua sự cầu nguyện và hành động trong khuôn khổ của những đối tác hiệu quả trên thế giới.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4         5

 

Chiến lược

 

1. Thúc đẩy việc điều hành hiệu quả và những chuẩn mực tối thiểu đối với việc quản lý, kế toán và trách nhiệm của các tổ chức thành viên của Tổng liên đoàn Caritas.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

2. Triển khai một cơ cấu thực tế liên quan đến những đóng góp gia nhập đúng với những điều kiện thực tế khác nhau của các khu vực và bình ổn  một cơ sở tài trợ bên ngoài đến từ những nguồn phản ảnh những giá trị của Caritas.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

3. Phối hợp một sự hỗ trợ về kỹ thuật và pháp lý về những vấn đề đặc thù và củng cố những khả năng trong khuôn khổ những hoạt động liên quan đến việc phát triển về phương diện tổ chức, kế toán và biện hộ.

Không đồng ý                                  Đồng ý

1                  2                 3                  4            5

 

4. Đánh giá, kiểm tra và xét lại tác động của việc làm đã được các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế thực hiện đối với sinh mạng của những người nghèo.

Không đồng ý                                 Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

5. Phối hợp những hành động liên quan đến việc triển khai những chính sách quốc trế và biện hộ, gắn liền với những ưu tiên  quốc gia và khu vực về mặt biện hộ, hợp tác với Toà Thánh, cơ quan CIDSE, những tổ chức Công giáo và các dòng tu, cũng như với những hệ thống chính yếu về nhân đạo và phát triển.

Không đồng ý                                 Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

6. Triển khai nhãn hiệu Caritas để toàn bộ những hoạt động nhân đạo trên bình diện quốc tế chủ yếu được biết đến hoặc tối thiểu cho tên « Caritas » vào.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4          5

 

7. Tạo những hoạt động truyền thông trong các khu vực, nhằm đến mục tiêu xúc tiến công việc do Tổng liên đoàn Caritas thực hiện  trên phạm vi toàn cầu.

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

Lời bình.

 

 

 

Triển vọng năm 2015

 

1. Những quy chế mới và nội quy của Caritas quốc tế đã củng cố việc quản trị và chỉ đạo.

Không đồng ý                                 Đồng ý

1                  2                 3                  4         5

 

2. Caritas đứng vững được về phương diện tài chính là nhờ vào sự phân phối công bằng những tài nguyên và những cuộc lạc quyên hữu hiệu.

Không đồng ý                                          Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

3. Tất cả mọi tổ chức Caritas đều triển khai những dự án để thực hiện những chuẩn mực trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý, kế toán và bảo vệ trẻ con.

Không đồng ý                                  Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

4. Caritas quốc tế thảo một báo cáo về tác động của thế giới năm 2015 bằng cách phân tích việc làm đã được các thành viên của Caritas cùng nhau thực hiên.

Không đồng ý                                 Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

5. Một tầm nhìn quan trọng hơn của Caritas về những con người mà chúng ta giúp đỡ, những cổ đông, những nhà tài trợ, những đối tác và số đông quần chúng.

Không đồng ý                                Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

6. Những cơ cấu khu vực và những chương trình phản ảnh sự gắn bó chặt chẽ của Tổng liên đoàn.

Không đồng ý                                  Đồng ý

1                  2                 3                  4        5

 

7. Những thành viên sẽ có trong tầm tay những hỗ trợ thiết yếu về truyền thông để xúc tiến việc làm của họ trên bình diện quốc gia với một tầm nhìn công khai tốt hơn trên bình diện quốc tế nhờ có danh nghĩa trung gian quan trọng hơn.

Không đồng ý                               Đồng ý

1                  2                 3                  4           5

 

 

Lời bình

 

 

 

 

 

 

Tổ chức Caritas ………………………………………………………

 

Chủ tịch/ Giám đốc …………………………………………………..

 

Ngày, tháng, năm ……………………………………………………..