Chúa Nhật, 01.03.2020 – Cám dỗ: Sa ngã hay chiến thắng?

Tuần I Mùa Chay – Năm A.
St 2,7-9;3,1-7 • Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 • Rm 5,12-19 • Mt 4,1-11

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Cám dỗ: Sa ngã hay chiến thắng?

Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. (Mt 4,1)

Qua lăng kính của đức tin Kitô giáo, chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa có thể cho chúng ta những thử thách để kiểm tra lòng trung thành của chúng ta dành cho Ngài, như Ngài đã từng thử thách tổ phụ Ábraham (St 22,1). Ngược lại, ma quỷ luôn bày ra những thách thức để khiến chúng ta sa bẫy chúng, như chúng đã từng thách thức Evà hay chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, ma quỷ đã thách thức Đức Giêsu ba lần.

Với lời khiêu chiến thứ nhất: Biến đá thành bánh. Việc này không khó, nhưng Chúa không làm vì Người không sử dụng quyền năng của Người theo cách đó. Hơn nữa, dù ý thức Người là Đấng Mêsia được sai đến để dẫn đưa con người về với Chúa Cha, nhưng Người quyết không dùng vật chất làm mồi nhử như kiểu manna trong sa mạc (Xh 16,4), vì điều Người ban chính là Thập giá. Người đến để kêu gọi mọi người cho đi chứ không phải để nhận lãnh.

Với lời khiêu chiến thứ hai: Gieo mình từ nóc Đền thờ. Việc này cũng không khó, nhưng Chúa không làm vì hai lý do: thứ nhất, Người không dùng cách kích động như thế để lôi kéo người theo Người. Thứ hai, đó không phải là cách sử dụng quyền năng của Thiên Chúa: “Ngươi đừng thách thức Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi” (Đnl 6,16). Hành động lao mình vào những chỗ nguy hiểm rồi đợi Chúa cứu quả là sai lầm. Chúa chỉ mong con người liều mình để giữ lòng trung tín với Ngài, chứ không phải để thể hiện bản thân.

Với lời khiêu chiến thứ ba: Sắp mình thờ lạy chúng. Việc này không thể xảy ra. Đây phải là lời phán dạy của Đức Chúa: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ ban cho con các dân ngoại làm cơ nghiệp và tận cùng trái đất làm của cải” (Tv 2,8). Không thể đánh bại sự ác bằng cách thoả hiệp với điều ác; không thể biến đổi thế gian bằng cách đồng hoá với thế gian!

Trong cả ba lời thách thức này, ma quỷ đại bại còn Chúa Giêsu toàn thắng. Nhưng chúng vẫn tiếp tục đeo bám Người suốt hành trình dương thế (Mt 16,23; Lc 22,28.42-44). Do vậy, tuy Chúa ban cho chúng ta tư do nhưng chúng ta cần luôn sống cảnh giác! Cũng thế, trong cuộc chiến với ba thù, chúng ta không bao giờ được phép lơ là, buông bỏ vì không bao giờ quyền lực của sự dữ bị huỷ diệt hoàn toàn. Cám dỗ không phải để chúng ta phạm tội, nhưng để vượt thắng tội lỗi; không phải làm chúng ta xấu xa; nhưng trở nên tốt lành; không nhằm làm chúng ta suy yếu nhưng mạnh mẽ hơn, tốt lành hơn và tinh sạch hơn. Cám dỗ không phải là hình phạt mà là vinh hiển. Chúa Giêsu không bao giờ hối lộ hay gây xúc động để người để người ta theo Người. Người cũng không khoan nhượng trong sứ điệp Người rao giảng và đòi hỏi từng người phải có lòng tin. Lựa chọn đó của Người có nghĩa là lựa chọn thập giá và thập giá là con đường chiến thắng.

Lm. Anthony Leluong

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam