22 Tháng Một, 2021

Thư viện Video

Sứ điệp loài hoa

Khám bệnh từ thiện

Buổi Khám Sức khoẻ ngày 20/10/2019 Tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái

Khám bệnh từ thiện – Ngày 07.04.2019 tại trường VSTAR

Khám Bệnh Từ Thiện tại VSTAR – 8.4.2018 – Phần II

Khám bệnh từ thiện 24.6.2018 tại Trạm xá Lam Sơn,H.Tân Thành, T.Bà Rịa-Vũng Tàu – Phần 2

Khám bệnh từ thiện 14/5/2017 tại VSTAR – Phần II

Khám Bệnh Từ Thiện tại Tu Hội Bác Ái – 21.10.2018

Khám Bệnh Từ Thiện tại VSTAR 8.4.2018 – Phần I

Buổi Khám Sức khoẻ ngày 19/11/2017 – Tại Trạm xá Lam Sơn, H. Tân Thành, T. Bà Rịa-Vũng Tàu

Chương trình trung thu năm 2017 dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Khám Bệnh Từ Thiện tại VSTAR 8.4.2018 – Phần III

Khám bệnh từ thiện tại Trạm xá Lam Sơn,H.Tân Thành, T.Bà Rịa-Vũng Tàu – Phần 1 – 24.6.2018

Khám bệnh từ thiện 14/5/2017 tại VSTAR – Phần 1

Chương Trình Giới Thiệu Dự Án Liên Tâm

Hits: 143