Suy niệm Lời Chúa

Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm C: Giáo hội trong cơn bão tố

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay như mời gọi chúng ta nhìn vào Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, nhìn vào Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên tất cả và đang chăn dắt đàn chiên của mình như Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm hôm nay: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Chúng ta đang thuộc về đàn chiên của Người, đang được Người dẫn tới nguồn nước hằng sống (x. Kh 7,17), và tham dự bàn tiệc mà chính Người là tấm bánh trường sinh để chia sẻ cho chúng ta sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa. Người biết rõ từng người chúng ta và bảo vệ chúng ta: “Tôi biết các chiên tôi và chiên tôi biết tôi, tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Cha tôi là một” (Ga 10,27-30).

Chúa Nhật Phục Sinh, năm C: Ngôi Mộ Trống

Ngày nay người ta khó có thể tin việc Đức Giêsu sống lại là một biến cố có thật trong lịch sử bởi vì đây là một biến cố độc nhất vô nhị. Người ta muốn minh chứng, kiểm chứng bằng khoa học kỹ thuật nhưng không tìm ra được trường hợp thứ hai để nghiên cứu. Vì thế, người ta chỉ dám kết luận rằng đây là một mầu nhiệm cần phải có đức tin để khám phá ra những ý nghĩa thâm sâu của nó.

Đức Kitô chịu chết

Bốn sách Phúc Âm kể về cái chết và sống lại của Đức Giêsu với nhiều chi tiết cần phải hiểu rõ. Một số sách Tân Ước, sử gia Tacitus của Rôma, sách Tamud của Do Thái… cũng nói về cái chết này. Đây là sự kiện chắc chắn: Đức Giêsu bị thái thú Rôma kết án đóng đinh trên thập tự vào ngày thứ Sáu, 7-4-30 (có một số ít tính là 3-4-33), ngày áp lễ Vượt Qua, ngày 14 tháng Nisan (x. Ga 19,31; Mc 16,42).Lý do bị kết án: Người ta đổ tội cho toà án Do Thái hoặc Rôma đã kết án Đức Giêsu một cách bất công. Nhưng thực sự, chính vì cuộc sống của Đức Giêsu: thái độ của Người đối với luật, ngày sabat, các tội nhân, hành động trừ quỷ, tha tội, xua đuổi người buôn bán ra khỏi đền thờ, một số lời dạy chống lại thái độ giả dối đã làm cho các vị thượng tế phái Pharisêu khó chịu. Người ta muốn tận diệt Giêsu, tận diệt phong trào yêu nước của một số người Do Thái.

Chúa Nhật II Phục Sinh, năm C: Các lần hiện ra của Đấng Phục Sinh

Tuần này, Giáo Hội giới thiệu các lần hiện ra của Đức Giêsu như những bằng chứng tích cực. Tích cực vì giúp ta cảm nhận rằng đó thật sự là Đức Giêsu đã chết và nay sống lại. Các Phúc Âm kể ra rất nhiều lần hiện ra của Đức Giêsu: Người đã hiện ra với các phụ nữ, trong đó có Maria Madala, với Simon Phêrô, với hai môn đệ trên đường Emmaus, với Nhóm Mười Một tông đồ trong nhà Tiệc Ly và tuần sau đó có cả Tôma mà chúng ta vừa nghe kể trong bài Phúc Âm.

Chúa Nhật IV Mùa chay, năm C

Dụ ngôn người con hoang đàng là một trong những dụ ngôn đẹp, giàu ý nghĩa, mang lại nhiều niềm vui và hy vọng nhất cho người đọc khi khám phá ra người cha nhân từ chính là hình ảnh của người Cha Trên Trời.