Kitô Học

Lời cầu nguyện 31: Nguyện cầu các Thánh Tử đạo

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài, biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ.

Lời cầu nguyện 30: Nhận ra Chúa

Lạy Chúa, Xin ban cho con ánh sáng của đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách bằng cách thực thi lời hy vọng này: “Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”

Lời cầu nguyện 28: Ơn gọi của con

Nếu Hội Thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu.

Lời cầu nguyện 27: Đến với tha nhân

Lạy Chúa Giêsu, khi đến với chúng con Chúa thường đến như một người hành khất. Xin dạy chúng con biết cách đến với mọi người và khám phá ra đốm lửa nhỏ của sự thiện vẫn cháy nơi lòng người tội lỗi.

Lời cầu nguyện 25: Xin dùng con theo ý Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho người què cụt, làm đôi mắt cho ai đui mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công.

Lời nguyện 24: Xin ơn sống quảng đại

Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn là lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân.