Con người và Nhân quyền

Quân bình Đời sống – Bài 1: Tìm lại đời sống quân bình

Do thiếu hiểu biết về con người mình hoặc do để các xu hướng tự do phát triển theo những tham vọng và dục vọng, nên rất nhiều người đã đánh mất sự quân bình cần thiết trong đời sống, dẫn đến những hậu quả tai hại cho mình và cho người. Vì thế, chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về một số điểm sau đây.

Quân bình Đời sống – Bài Suy niệm VII

Chúng ta đã suy niệm về sứ mệnh cứu độ là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã kêu gọi và giao phó cho chúng ta như đã kêu gọi các môn đệ trong bài Tin Mừng: “Đừng sợ, từ nay các anh sẽ là người thu phục người ta” (Lc 5,1-11). Nhưng làm thế nào để sứ mệnh cứu độ ấy mang lại những kết quả tốt đẹp? Đó là câu hỏi chúng ta muốn đặt ra hôm nay.

Quân bình Đời sống – Bài Suy niệm V

Từ ngữ “hôm nay” được các bài Thánh Kinh nhắc đến nhiều lần như mời gọi chúng ta đi tìm ý nghĩa của nó để có thể sống trọn vẹn giây phút hiện tại của đời mình trong niềm vui, bình an và hạnh phúc. Vậy “hôm nay” có ý nghĩa gì đối với chúng ta, và sống trọn vẹn giây phút hiện tại là sống như thế nào. Đó là chủ đề đáng ta quan tâm.